TUBİDER
27 Yaşında
| Evrensel Tüketici Hakları | Bilinçli Tüketici Eğitim Programı | Künye | Faydalı Linkler | Üyelik Formu | Dergi Talep Formu | Bize Ulaşın | Tüketici Koruma |

14.06.2024
Ana Sayfa
Tüketici Koruma
Güvenli Gıda
Köşe Yazıları
GDO
SÜT ve ÜRÜNLERİ
TÜBİDER Başkanı
10 Yararlı Besin
Tüketici HaklarıSÜT ve ÜRÜNLERİ

Süt ve Süt tozu Konusunda Tüketici Bilgilenmek İstiyor.

12/02/2010 tarih ve B.12.0.Koruma Kontrol Gn. Müd. 0.13/102.03/1295 sayılı yazısı İlgi: 02.02.2010 tarih ve 2010-2528-2607-2605-2602-2614-2616-2620-2722-2725-2729-2732- 2736-2739-2769-2771-2525-2546-………. Başvuru numaralı yazılar. İlgi’de kayıtlı dilekçeleriniz incelenmiş olup, yazınızda bilgi edinmek istediğiniz konulara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır;
1- Gıda maddelerinin etiketlenmesi ile ilgili hususlar 25.08.2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği” ile düzenlenmektedir. Tebliğin 7 nci maddesinin (b) bendine göre, gıda maddesinin üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan ve değişmiş formu ile de olsa son üründe yer alan hammadde ve gıda katkı maddeleri etiket üzerinde üretim sırasında kullanıldıkları miktara göre azalan oranlarda belirtilmek zorundadır. Ayrıca ‘içindekiler’ listesinin nasıl düzenleneceği ile ilgili ayrıntılar da Tebliğde yer almaktadır. Bu kapsamda, süt ürünlerinin üretiminde kullanılan süttozunun da “içindekiler” listesinde belirtilmesi gerekmektedir. Bakanlığımıza yapılan üretim izni başvurularında ürünlerin içeriğinde süttozu bulunuyorsa etiketleme kurallarına göre içindekiler kısmında belirtilmektedir.
2- Gıda maddelerine katılabilecek katkı maddeleri 22.05.2008 tarih ve 26883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi- Renklendiriciler Ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği ile düzenlenmektedir. Süttozunun ise “Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliği”nde yer alan kriterlere uygun olması gerekmektedir. Süttozu ithalatı dahilde işleme belgesi kapsamında gerçekleştirilmekte olup, iç piyasada üretilen ürünlerde ithal süttozu kullanılmamaktadır. Ayrıca; 9/10/2008 tarihi itibariyle, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli süt ve süt ürünleri, süt ve süt ürünleri içeren bebek mamaları ile süt ve süt ürünleri içeren çikolata ve benzeri gıda maddeleri ithalatı durdurulmuş, 20/10/2008 tarihi itibariyle ise yasak kapsamı genişletilerek, Tayland, Sri Lanka, Hongkong, Tayvan menşeli süt ve süt ürünleri, süt ve süt ürünleri içeren bebek mamaları ile süt ve süt ürünleri içeren çikolata ve benzeri gıda maddeleri de dâhil edilmiştir. Laboratuvar analizlerinin başlaması ile birlikte, 06/11/2008 tarihi itibariyle, Çin, Tayland, Sri Lanka, Hongkong ve Tayvan menşeli yüzde yüz süt bazlı süt ve süt ürünleri ile süt ve süt ürünleri içeren bebek mamalarında yasak kararı devam etmekte olup, süt ve süt ürünleri içeren çikolata ve benzeri gıda maddeleri ve içerisinde protein bulunan diğer gıda maddelerinin fiili ithalatlarında ise “melamin” analizi yaptırılarak analiz sonucunda melamin bulunmayanların ithalatına izin verilmekte, melamin bulunması durumunda ise ithalatına izin verilmemektedir.
3- Süt ve süt ürünlerinin etiketinde içindekiler kısmında süttozu da dahil olmak üzere kullanılan bileşenlerin tümünün belirtilmesi zaten mevcut bir uygulamadır. Ancak buna ilaveten yazınızda talep etmiş olduğunuz üzere ayrıca süt ve süt ürünlerinin etiketinde “süttozundan imal edilmiştir” ve/veya “çiğ sütten imal edilmiştir” ibarelerinin de yer almasına ilişkin öneriniz Ulusal Gıda Kodeks Komisyonuna iletilecek ve Tebliğ çalışmalarında değerlendirilecektir.

Tüketici Dilekçeleri;

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI’NA
Sayın Bakan Mehdi Eker Önüne
Süt ve süt ürünlerinde süt tozu kullanımının tüketicilerin tercihinde olması için süt ve süt ürünleri ambalajlarında << süt tozundan imal edilmiştir>> veya <<çiğ sütten imal edilmiştir>> yazılarının okunaklı bir şekilde yazılması için;
Gerekçelerimiz :
1-Süt tozundan Çin’ de çocuk ölümleri meydana gelmiştir.
2-Avrupa Birliği Ülkelerinden Fransa’nın bir başka ülkeye ihraç ettiği süt tozunda insan sağlığına aykırı bakteri tesbit edilmiştir.
3-Çiğ Sütten yapılan süt ve süt ürünlerindeki besin değerleri ile Süt tozundan yapılan süt ve süt ürünlerindeki besin değerleri aynı özelliklerde değildir.
4-Süt tozunun yapımı esnasında , uzun süre dayanıklığı için katkı maddeleri katılmaktadır.
5-Bu talebimiz asıl amacı Tüketicilere ve gelecek nesillere sağlıklı ve besin değerinin en yüksek düzeyde Bakanlığınızca ulaştırılmasıdır.
Bu sebeplerle süt tozundan süt ve süt ürünleri tüketmenin, tüketicinin tercihinde olmasını gerekmektedir.
Süt ve süt ürünlerinin başlıca iki temel hammaddesi vardır. Birincisi çiğ süttür ikincisi süt tozudur. Çiğ Süt esas bir hammaddedir. Süt tozu ise ikame bir hammaddedir.
Süt ve süt ürünleri bir gıdadır. Gıdaların hangi hammaddeden imal edildiğinin gıda ambalajları üzerine yazılması yasal bir mecburiyettir.
İSTEK: Mevcut kanunlar ve yönetmelikler hükmünce Süt ve süt ürünlerinde süt tozu kullanımının tüketicilerin tercihinde olması için süt ve süt ürünleri ambalajlarında << süt tozundan imal edilmiştir>> ve/veya << çiğ sütten imal edilmiştir>> yazılarının okunaklı bir şekilde yazılması için gereğini , bu yasal başvuru dilekçemin kayda alınmasını , evrak giriş numarasının elektronik posta adresime gönderilmesini ,yine yasal süre içinde elektronik posta adresime cevaplanmasını arz ederim.

Diğer Haberler
 • Süt ve Süt tozu Konusunda Tüketici Bilgilenmek İstiyor.

 • Tüketici Bilinci

  MERKEZ BANKASINDAN Kredi kartında fahiş Gecikme faiz oranı yıllık 30.24.!

  Merkez Bankası tüm uyarılarımıza karşın akdi faiz ile temerrüt faiz oranlarını bankaların istekleri doğrultusunda belirlemeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından, 01/04/2024-30/04/2024 tarihleri arasında da kredi kartlarına uygulanacak olan, akdi faiz oranını yüzde 4,25 temerrüt faiz oranını,yüzde 4,55 olarak belirlemesi ile kredi kartı sorununun artarak devam etmesini sağlamaktadır.
  Bu faiz oranının tüketiciye yalın maliyeti yıllık 51.00, Gecikme (temerrüt) faizi ise yüzde 54,06 bileşik faiz olarak da yüzde neredeyse yüzde 70 oranında yansımaktadır.
  Devamı..  TÜBİDER
  Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
  Rıhtım Cad. Çiçekçiler Çarşısı Girişi Kadıköy - Istanbul
  Tel: (0216) 449 26 26 - 449 29 29
  Internet:www.tubider.com

  Design by Telmar Network