TUBİDER
27 Yaşında
| Evrensel Tüketici Hakları | Bilinçli Tüketici Eğitim Programı | Künye | Faydalı Linkler | Üyelik Formu | Dergi Talep Formu | Bize Ulaşın | Tüketici Koruma |

21.05.2024
Ana Sayfa
Tüketici Koruma
Güvenli Gıda
Köşe Yazıları
GDO
SÜT ve ÜRÜNLERİ
TÜBİDER Başkanı
10 Yararlı Besin
Tüketici HaklarıTüketici Koruma

GDO lu Tarımın Önü mü Açılıyor!..

Basına ve Kamuoyuna
“Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik” le birlikte, 13 Ağustos 2010 tarih, 27671 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin,” 26 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.
Ancak, öngörülen gerekli analizlerin yapılıp yapılmadığı belli olmadan ve kısa süre içerisinde 32 çeşit, GDO ve ürünlerinin, gıda ve yem amaçlı olarak ülkemize girişine onay verilmiştir.
Biyogüvenlik kurulu adıyla bu onayı verenlerin hangi mevzuata göre görev yaptıkları ve kimlerden oluştuğu bilinmemektedir. Kamuoyuna yönelik yapılan yüzeysel tek açıklama, sadece ülkemize girişine onay verilen gıda ve yem amaçlı GDO ların sayısı ve isimleridir.

26 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin” de içeriği itibariyle tüketiciyi bilgilendirici, kamuoyunu rahatlatıcı hiçbir yanı yoktur.
*Yönetmelikte kurulması hükme bağlanan Biyogüvenlik kurulunun bağımsız bir yapısı olduğu vurgusunun yapılmasına karşın, tamamen kamu kuruluşu temsilcilerinden oluşturulması nedeniyle, bağımsız kurum ve kuruluşların, ilgili meslek odalarının temsiline yer verilmemiş, objektiflikten uzak, kapalı bir kutu oluşturulmuştur.
*Biyogüvenlik kurulunun çalışmaları, altı ay aralıklarla Tarımsal Araştırma Geliştirme Merkezi (TAGEM) aracılığıyla Tarım Bakanlığına bildirilmesi hükme bağlanmasına karşın, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve izleme süreçlerine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
*Bilimsel değerlendirmeleri yapacak uzmanlar kurulunu belirlenmesi tamamen Biyogüvenlik kurulunun tasarrufuna bırakılmıştır. Komite çalışmaları üzerinde egemen ve gizliliğe dayalı bir denetim mekanizması oluşturulmuştur.
*Çevre, biyolojik çeşitlilik, tarımsal üretim insan sağlığı üzerinde olabilecek GDO zararlarının önlenmesine yönelik acil eylem planı hazırlanmasına dikkat çekilerek, GDO ların zararlarını itiraf ettikleri halde, komite çalışmalarında test, deneme, analiz gibi işlemlerle ilgili ek bilgilerin ihtiyaç halinde isteneceğini belirterek kendi içlerinde önemli bir çelişkiye imza atmışlardır.
*İzleme, yasaklama, toplatma, imha ve benzeri yaptırımlarla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmemesi ile gümrüklerde GDO analizi yapacak tek bir biyoteknoloji laboratuarının bulunmaması tüketicilerin sağlık ve güvenliğine yönelik şüpheleri ve kaygıları artırmaktadır.

GDO ları serbest bırakmak insanlığa ve ülkemize yapılan en büyük kötülüktür.
GDO larla ilgili tüm yasal düzenlemeler iptal edilerek, ülkemize girişi yasaklanmalıdır.

Diğer Haberler
 • Bilinçli Tüketici Eğitimleri
 • Gıda güvenliği ve Bağımsızlığına nasıl bakıyoruz.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU KURULDU
 • TÜBİDER, Kredi Kartı Sözleşmesinin Verilmemesi Nedeniyle Tüketiciler Adına Açtığı DAVALARI KAZANDI.
 • GAZ ALARM CİHAZLARI ÇALIŞMIYOR!...
 • TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN SORUMLULARI OLAN MB, BDDK, BANKALAR, SORUNU GÖZARDI EDİYORLAR
 • AKARYAKITA ZAM TÜKETİCİYİ BIKTIRDI
 • Ortak ATM İşlemlerinden Alınan Ücretlere Karşı Dava Açtık
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GDO lu Tarımın Önü mü Açılıyor!..
 • TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP; “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • BEBEK MAMASINDAKİ GERÇEKLER AÇIKLANMALIDIR.
 • Tarım Bakanlığı Görevini Yapıyor mu!..
 • 'Elektrik Fiyatlarındaki İndirimler faturaya yansımalıdır'
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu, 2011 yılını tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele yılı ilan etti.
 • Tüketici yurttaşları haksız, hukuksuz ve yaşamı tehdit eden uygulamalara karşı satın almama gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • Aidatı Geri Aldığı İçin Kredi Kartı İptal Edilen Tüketicinin Hukuk Mücadelesinde Tazminata Mahkum Edilen Bankanın Temyiz ve Karar Düzeltme Taleplerini Reddederek İÇTİHAD Oluşturan Yargıtay Kart Aidatında Son Noktayı Koydu.
 • Tüketiciler, Ocak 2011 Tarihinden Bu Yana Faturalarına Yansıtılmaya Başlanan Kayıp/Kaçak Tutarlarına İlişkin hak aramalıdırlar.
 • Ekmekte yapılan düzenlemeyi fırıncılar fırsata dönüştürme çabasında
 • İnternetten ürün satan alışveriş sitelerine ve reklamlara dikkat!
 • HAKEM HEYETİ KARARI;ALDIĞIN SAYAÇ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ HAKSIZDIR.TÜKETİCİYE İADE ET!...
 • Ekmeğe, bir kere de yüzde 19, Son bir yılda yüzde 40 ZAM
 • TÜKETİCİNİN SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ KİME EMANET
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Kuruldu
 • Tüketicinin Sağlık ve Güvenliği kime emanet; Maden suyunda Arsenik 10 katı, Demir 4,5 katı
 • TÖK Nişasta bazlı kota artışı kabul edilemez
 • Kredi kartı aidatı öderken DİKKAT!!!
 • BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ ELEKTRİK ve DOĞALGAZ ZAMLARINI GERİ ÇEKİN!!!
 • Nicelik mi? Nitelikli Nicelik mi?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin korunması atmosferinin yaratalım Artık!
 • Zamlar Zulme Dönüştü
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.”
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • AÇIKLANAN ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir GIDA
 • Ramazan Pidesinde Gramaj oyunlarıyla Haksız Kazanç
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı SonuçBildirisi yayınlandı
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
 • 15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ

 • Tüketici Bilinci

  MERKEZ BANKASINDAN Kredi kartında fahiş Gecikme faiz oranı yıllık 30.24.!

  Merkez Bankası tüm uyarılarımıza karşın akdi faiz ile temerrüt faiz oranlarını bankaların istekleri doğrultusunda belirlemeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından, 01/04/2024-30/04/2024 tarihleri arasında da kredi kartlarına uygulanacak olan, akdi faiz oranını yüzde 4,25 temerrüt faiz oranını,yüzde 4,55 olarak belirlemesi ile kredi kartı sorununun artarak devam etmesini sağlamaktadır.
  Bu faiz oranının tüketiciye yalın maliyeti yıllık 51.00, Gecikme (temerrüt) faizi ise yüzde 54,06 bileşik faiz olarak da yüzde neredeyse yüzde 70 oranında yansımaktadır.
  Devamı..  TÜBİDER
  Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
  Rıhtım Cad. Çiçekçiler Çarşısı Girişi Kadıköy - Istanbul
  Tel: (0216) 449 26 26 - 449 29 29
  Internet:www.tubider.com

  Design by Telmar Network