TUBİDER
27 Yaşında
| Evrensel Tüketici Hakları | Bilinçli Tüketici Eğitim Programı | Künye | Faydalı Linkler | Üyelik Formu | Dergi Talep Formu | Bize Ulaşın | Tüketici Koruma |

14.06.2024
Ana Sayfa
Tüketici Koruma
Güvenli Gıda
Köşe Yazıları
GDO
SÜT ve ÜRÜNLERİ
TÜBİDER Başkanı
10 Yararlı Besin
Tüketici HaklarıTüketici Koruma

TÜKETİCİNİN SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ KİME EMANET

Basına ve Kamuoyuna;
Hikaye, Tüketici Ömer Demirci’nin hamile olan eşi için 13.07.2013 tarihinde bir marketten katkısız olduğu belirtilen portakal ve havuç karışımı (750 cc) meyve suyu almasıyla başlıyor. Tüketicinin evinde, tüketmek amacıyla kapağı açmadan çalkalanan meyve suyu şişesinin içinde koyu renkli (siyah) bir yabancı madde olduğu görülüyor. Söz konusu yabancı maddenin dikkatle incelendiğinde böcek, sinek türevi bir şey olduğunun tespit edilmesiyle, önce ürünün resimleri çekiliyor, ardından marka sahibi firma aranıyor. Yapılan görüşme sonrasında firmaya mail yoluyla yazılı başvuru ile birlikte çekilen resimlerden gönderiliyor.
16.07.2013 tarihinde tüketiciye firma tarafından gönderilen mailde “ürünün parti no’su üzerinde bir ürün taraması yapıldığı.. aynı parti no ve neredeyse aynı anda üretilmiş olan benzer bir üründe yabancı madde ile karşılaşıldığı, bu maddenin sinek vs olmadığı – portakalın içinden – muhtemelen siyahlaşmış çekirdeğinden olduğu anlaşıldığı iyi niyet çerçevesinde ürünü açılmadan kendilerine iletilmesi istenmiştir.”
Tüketici, bu durum üzerine 17.07.2013 tarihinde ürün ve ilgili belgelerle birlikte derneğimize (TÜBİDER) başvuru yapıyor. Birlikte ürün üzerinde yapılan inceleme sonunda durum bir kez daha tespit edilerek resimleri çekiliyor ve tüketici öncelikle Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birimlerine başvuru yapmak üzere yönlendiriliyor. 18.07.2013 tarihinde, derneğimize tekrar gelen tüketici Ömer Demirci ALO 174 arayarak durumu ayrıntısıyla ilettiğini ve analiz yapılmasını istediğini belirttiğinde telefondaki görevlinin ürünle ilgili yapabileceği bir şey olmadığını, analiz yapamayacaklarını uygun bir dille anlattığını belirterek, yaşadığı sorun karşısında çaresiz olduğunu ifade etti.
Tüketicinin çaresizliği devam ederken, muhatap firmadan gelen 18.07.2013 tarihli yeni mail de; Hassasiyet ve gönderilen fotoğraflar için teşekkür edilerek, fotoğraflarda görülen durumun, sahada yapmış oldukları ve sonucunu mail ile paylaştıkları çalışmada elde edilen bulgudan farklı olduğunun görüldüğü ifade edilerek, resimde ki yabancı maddenin Narenciye kaynaklı bir meyve sineği olduğu yorumunda bulunduklarını, bu bulgu çerçevesinde meyve sineğinin oluşumuna neden olabilecek riskler konusunda çalışma başlatıldığı, kısa süre içinde tüm prosesin gözden geçirilerek sorunun nedenini tespiti ile gerekli düzeltici faaliyetler gerçekleştirileceği belirtilerek tüketici Ömer Demirci’yi işletmelerine davet etmişlerdir.
Bu süreçte ki dikkat çekici konulardan birisi, firmanın tüketici Ömer Demirciye gönderdiği birbiriyle çelişen her iki mail’inde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birimi olan ALO 174 ile paylaştığı anlaşılmaktadır.
*Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tüketicinin başvurusuna yönelik ve konuyla ilgili firmanın paylaştığı maillerin içeriğine yönelik ne gibi işlemler yapmıştır.
*Ülkemizde tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması kime/kimlere emanettir. Yapılan şikayet başvurusuna neden gerekli ilgi ve özen gösterilmemiştir.
*TV lerde yayınlanan gıda maddelerine yönelik Kamu Spotunda ALO 174 ün tüketicilerin hizmetinde olduğu yaklaşımı, yaşanan uygulamada olduğu gibi işlevsiz ya da geçersiz’midir.
*Yetkililerin görevini yapması için ya da üreticilerin güvenli ürün üretebilmeleri için ilgili ürünün tüketildikten sonra olası zararının ortaya çıkması mı beklenmelidir.
KONUNUN MUHATAPLARINA SORUYORUZ? BU DURUM KARŞISINDA SİZ OLSAYSINIZ NE YAPARDINIZ?
Gıda Mevzuatı Uygulanmalı ve Gereği Yapılmalıdır.
Gerek Gıda ve Yem Güvenilirliği, Sorumluluklar, Gıda Kodeksi, Etiketleme ve İzlenebilirlik, Sunum ve Reklâm, Tüketici Haklarının Korunması Gıda ve yem güvenilirliği şartları MADDE 21- ç) Herhangi bir gıdanın insan tüketimi için uygun olmadığının belirlenmesinde, gıdanın yabancı madde karışması da dâhil olmak üzere her tür bulaşıklığı veya çürüme, bozulma veya kokuşma nedeniyle kullanım amacına uygun olmaması dikkate alınır. e) Gıda, Bakanlıkça belirlenen şartlara uygun olsa bile, gıdanın güvenilir olmadığına dair yeterli şüphe veya sebebin oluşması durumunda, Bakanlık söz konusu gıdanın piyasaya arzını kısıtlayabilir veya piyasaya arz edilen gıdayı toplatabilir. Hükümlerine, gerekse Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun amaç 1. maddesinde yer alan tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması hükmüne aykırı olarak, Gıda ve yem ile ilgili yaptırımlar MADDE 40-ç) 21 inci maddenin dördüncü fıkrasına yönelik Bakanlıkça belirlenen düzenlemelere aykırı hareket edenlere beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Hükmüne uygun işlemler neden yapılmamıştır. Kamuoyuna açıklanmalıdır.
Tüketicinin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek üretimde bulunmak, bulunanları görmezden gelmek İNSANLIK SUÇU işlemektedirler.
Tüketici yurttaşları, sağlık ve güvenliklerinin tehdit edilmesine karşı daha dikkatli, daha araştırmacı olmaya çağırıyoruz.
Ülkemizde, gıda maddelerini üretenlerle, konuyla ilgili düzenleme, denetleme yapma görevleri olan kamu otoritesini, mevzuata uygun davranarak toplum sağlığı adına gereğinin yapılmasını ve tüketiciye saygı duyulmasını istiyoruz. Ortaya çıkan tüketici yaşamına yönelik risk oluşturan durum karşısında, toplum sağlığını tehdit edenlere yönelik denetimler, yaptırımlar etkin kılınmalı ve zaman geçirmeden hukuki sürecin işletilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayacak önlemler alınmalıdır.

Diğer Haberler
 • Bilinçli Tüketici Eğitimleri
 • Gıda güvenliği ve Bağımsızlığına nasıl bakıyoruz.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU KURULDU
 • TÜBİDER, Kredi Kartı Sözleşmesinin Verilmemesi Nedeniyle Tüketiciler Adına Açtığı DAVALARI KAZANDI.
 • GAZ ALARM CİHAZLARI ÇALIŞMIYOR!...
 • TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN SORUMLULARI OLAN MB, BDDK, BANKALAR, SORUNU GÖZARDI EDİYORLAR
 • AKARYAKITA ZAM TÜKETİCİYİ BIKTIRDI
 • Ortak ATM İşlemlerinden Alınan Ücretlere Karşı Dava Açtık
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GDO lu Tarımın Önü mü Açılıyor!..
 • TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP; “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • BEBEK MAMASINDAKİ GERÇEKLER AÇIKLANMALIDIR.
 • Tarım Bakanlığı Görevini Yapıyor mu!..
 • 'Elektrik Fiyatlarındaki İndirimler faturaya yansımalıdır'
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu, 2011 yılını tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele yılı ilan etti.
 • Tüketici yurttaşları haksız, hukuksuz ve yaşamı tehdit eden uygulamalara karşı satın almama gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • Aidatı Geri Aldığı İçin Kredi Kartı İptal Edilen Tüketicinin Hukuk Mücadelesinde Tazminata Mahkum Edilen Bankanın Temyiz ve Karar Düzeltme Taleplerini Reddederek İÇTİHAD Oluşturan Yargıtay Kart Aidatında Son Noktayı Koydu.
 • Tüketiciler, Ocak 2011 Tarihinden Bu Yana Faturalarına Yansıtılmaya Başlanan Kayıp/Kaçak Tutarlarına İlişkin hak aramalıdırlar.
 • Ekmekte yapılan düzenlemeyi fırıncılar fırsata dönüştürme çabasında
 • İnternetten ürün satan alışveriş sitelerine ve reklamlara dikkat!
 • HAKEM HEYETİ KARARI;ALDIĞIN SAYAÇ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ HAKSIZDIR.TÜKETİCİYE İADE ET!...
 • Ekmeğe, bir kere de yüzde 19, Son bir yılda yüzde 40 ZAM
 • TÜKETİCİNİN SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ KİME EMANET
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Kuruldu
 • Tüketicinin Sağlık ve Güvenliği kime emanet; Maden suyunda Arsenik 10 katı, Demir 4,5 katı
 • TÖK Nişasta bazlı kota artışı kabul edilemez
 • Kredi kartı aidatı öderken DİKKAT!!!
 • BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ ELEKTRİK ve DOĞALGAZ ZAMLARINI GERİ ÇEKİN!!!
 • Nicelik mi? Nitelikli Nicelik mi?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin korunması atmosferinin yaratalım Artık!
 • Zamlar Zulme Dönüştü
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.”
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • AÇIKLANAN ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir GIDA
 • Ramazan Pidesinde Gramaj oyunlarıyla Haksız Kazanç
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı SonuçBildirisi yayınlandı
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
 • 15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ

 • Tüketici Bilinci

  MERKEZ BANKASINDAN Kredi kartında fahiş Gecikme faiz oranı yıllık 30.24.!

  Merkez Bankası tüm uyarılarımıza karşın akdi faiz ile temerrüt faiz oranlarını bankaların istekleri doğrultusunda belirlemeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından, 01/04/2024-30/04/2024 tarihleri arasında da kredi kartlarına uygulanacak olan, akdi faiz oranını yüzde 4,25 temerrüt faiz oranını,yüzde 4,55 olarak belirlemesi ile kredi kartı sorununun artarak devam etmesini sağlamaktadır.
  Bu faiz oranının tüketiciye yalın maliyeti yıllık 51.00, Gecikme (temerrüt) faizi ise yüzde 54,06 bileşik faiz olarak da yüzde neredeyse yüzde 70 oranında yansımaktadır.
  Devamı..  TÜBİDER
  Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
  Rıhtım Cad. Çiçekçiler Çarşısı Girişi Kadıköy - Istanbul
  Tel: (0216) 449 26 26 - 449 29 29
  Internet:www.tubider.com

  Design by Telmar Network