TUBİDER
27 Yaşında
| Evrensel Tüketici Hakları | Bilinçli Tüketici Eğitim Programı | Künye | Faydalı Linkler | Üyelik Formu | Dergi Talep Formu | Bize Ulaşın | Tüketici Koruma |

14.07.2024
Ana Sayfa
Tüketici Koruma
Güvenli Gıda
Köşe Yazıları
GDO
SÜT ve ÜRÜNLERİ
TÜBİDER Başkanı
10 Yararlı Besin
Tüketici HaklarıTüketici Koruma

Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir GIDA

15 Mart Dünya Tüketiciler Gününde, Tüketici Örgütleri Konfederasyonu ve bileşenlerinin, "sürdürülebilir, erişilebilir gıda" çağrısı! Gıda fiyatları ekseninde kontrolden çıkma noktasına gelen spekülatif fiyat artışları ile tarım, hayvancılık üretiminden kaynaklı gıda fiyatları açısından önemli bir kriz yaşayan ülkemizde sivil toplum kuruluşları olarak harekete geçiyoruz. Evrensel Tüketici Haklarının “Temel ihtiyaçların karşılanması, Sağlık ve güvenliğin korunması, Zararların tazmini, Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı” ilkelerinden hareketle, Ülkeyi yönetenleri yükselişi önlenemeyen gıda fiyatları krizi ile etkili bir biçimde mücadele etmeye ve tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir alım gücünün artırıldığı uygun fiyatlı temel gıda maddelerine erişimi sağlamaya çağırıyoruz. Yaşanmakta olan gıda fiyatları krizi dikkate alınarak, orta ve uzun vadede alınacak ekonomik/politik önlemlerle sağlıklı gıdaya erişimi ve tüm tarım-gıda modelinin güvenli bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz.
Tarım çalışanlarının olumsuz çalışma koşulları da dahil, üretim girdilerindeki spekülatif fiyat artışları olmak üzere, kırsal alanlarda yaşanmakta olan üretim süreçlerinde ki olumsuz etkilere ve birçok konuyu kapsayan güvenli gıda politikalarının geliştirilmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Tüketici Örgütleri Konfederasyonu – Birleşik Tüketiciler Federasyonu – Çevre ve Tüketici Federasyonu – Tüketici Örgütleri Federasyonu olarak, “Acil önlemlerin hızla alınması ihtiyacını her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Zaman geçirmeden hem üreticilerin haklarını hem de tüketicilerin sağlıklı, erişilebilir ve sürdürülebilir güvenli gıdaya erişiminin sağlanmasına yönelik önlemleri almanız kaçınılmaz bir sorumluluğun gereği olduğunu hatırlatıyor ve ülkeyi yönetenleri “daha adil bir hayvancılık ve tarımsal gıda sistemini” teşvik edecek adımları atmaya çağırıyoruz.
"Adil, erişilebilir ve sürdürülebilir" güvenli gıda için alınması gereken tedbir önerilerimiz. Sivil toplum örgütleri olarak, 15 Mart Dünya Tüketiciler gününde ülkeyi yönetenleri artık harekete geçmeye çağırıyoruz:
• Başta zayıf olan tüketici grupları olmak üzere tüm nüfus için gıdaya erişim güvencesi sürdürülebilir bir biçimde sağlanmalıdır.
• Üreticiler ve tüketiciler için adil fiyatları sağlayan bir gıda sistemini desteklenmelidir.
• Emek ve sosyal haklara saygılı bir gıda üretim modeli teşvik ve tesis edilmelidir.
• İthalata dayalı olmayan sürdürülebilir yerel hayvancılık modelleri teşvik edilmelidir.
• Agroekolojik tarıma dayalı gıda üretim modeli geliştirilmeli ve hızla hayata geçirilmesine katkı sağlanmalıdır.
• Merkezi ve Yerel yönetimler eliyle kamu satın alımları hayata geçirilmeli ve agroekolojik üretime dayalı gıda kurumları teşvik edilmelidir.
• Kapsayıcı, üretim ve tüketim ortamlarının gelişmesi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.
• Sürdürülebilir gıda ortamları teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
• Seçimden yerine GEÇİM’ e yönelik programlar öncelikle hayata geçirilmelidir.
Diğer Haberler
 • Bilinçli Tüketici Eğitimleri
 • Gıda güvenliği ve Bağımsızlığına nasıl bakıyoruz.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU KURULDU
 • TÜBİDER, Kredi Kartı Sözleşmesinin Verilmemesi Nedeniyle Tüketiciler Adına Açtığı DAVALARI KAZANDI.
 • GAZ ALARM CİHAZLARI ÇALIŞMIYOR!...
 • TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN SORUMLULARI OLAN MB, BDDK, BANKALAR, SORUNU GÖZARDI EDİYORLAR
 • AKARYAKITA ZAM TÜKETİCİYİ BIKTIRDI
 • Ortak ATM İşlemlerinden Alınan Ücretlere Karşı Dava Açtık
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GDO lu Tarımın Önü mü Açılıyor!..
 • TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP; “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • BEBEK MAMASINDAKİ GERÇEKLER AÇIKLANMALIDIR.
 • Tarım Bakanlığı Görevini Yapıyor mu!..
 • 'Elektrik Fiyatlarındaki İndirimler faturaya yansımalıdır'
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu, 2011 yılını tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele yılı ilan etti.
 • Tüketici yurttaşları haksız, hukuksuz ve yaşamı tehdit eden uygulamalara karşı satın almama gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • Aidatı Geri Aldığı İçin Kredi Kartı İptal Edilen Tüketicinin Hukuk Mücadelesinde Tazminata Mahkum Edilen Bankanın Temyiz ve Karar Düzeltme Taleplerini Reddederek İÇTİHAD Oluşturan Yargıtay Kart Aidatında Son Noktayı Koydu.
 • Tüketiciler, Ocak 2011 Tarihinden Bu Yana Faturalarına Yansıtılmaya Başlanan Kayıp/Kaçak Tutarlarına İlişkin hak aramalıdırlar.
 • Ekmekte yapılan düzenlemeyi fırıncılar fırsata dönüştürme çabasında
 • İnternetten ürün satan alışveriş sitelerine ve reklamlara dikkat!
 • HAKEM HEYETİ KARARI;ALDIĞIN SAYAÇ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ HAKSIZDIR.TÜKETİCİYE İADE ET!...
 • Ekmeğe, bir kere de yüzde 19, Son bir yılda yüzde 40 ZAM
 • TÜKETİCİNİN SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ KİME EMANET
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Kuruldu
 • Tüketicinin Sağlık ve Güvenliği kime emanet; Maden suyunda Arsenik 10 katı, Demir 4,5 katı
 • TÖK Nişasta bazlı kota artışı kabul edilemez
 • Kredi kartı aidatı öderken DİKKAT!!!
 • BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ ELEKTRİK ve DOĞALGAZ ZAMLARINI GERİ ÇEKİN!!!
 • Nicelik mi? Nitelikli Nicelik mi?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin korunması atmosferinin yaratalım Artık!
 • Zamlar Zulme Dönüştü
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.”
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • AÇIKLANAN ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir GIDA
 • Ramazan Pidesinde Gramaj oyunlarıyla Haksız Kazanç
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı SonuçBildirisi yayınlandı
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
 • 15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ
 • Tüketici Hakem Heyetlerinde neler oluyor;

 • Tüketici Bilinci

  MERKEZ BANKASINDAN Kredi kartında fahiş Gecikme faiz oranı yıllık 30.24.!

  Merkez Bankası tüm uyarılarımıza karşın akdi faiz ile temerrüt faiz oranlarını bankaların istekleri doğrultusunda belirlemeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından, 01/04/2024-30/04/2024 tarihleri arasında da kredi kartlarına uygulanacak olan, akdi faiz oranını yüzde 4,25 temerrüt faiz oranını,yüzde 4,55 olarak belirlemesi ile kredi kartı sorununun artarak devam etmesini sağlamaktadır.
  Bu faiz oranının tüketiciye yalın maliyeti yıllık 51.00, Gecikme (temerrüt) faizi ise yüzde 54,06 bileşik faiz olarak da yüzde neredeyse yüzde 70 oranında yansımaktadır.
  Devamı..  TÜBİDER
  Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
  Rıhtım Cad. Çiçekçiler Çarşısı Girişi Kadıköy - Istanbul
  Tel: (0216) 449 26 26 - 449 29 29
  Internet:www.tubider.com

  Design by Telmar Network