TUBİDER
27 Yaşında
| Evrensel Tüketici Hakları | Bilinçli Tüketici Eğitim Programı | Künye | Faydalı Linkler | Üyelik Formu | Dergi Talep Formu | Bize Ulaşın | Tüketici Koruma |

21.05.2024
Ana Sayfa
Tüketici Koruma
Güvenli Gıda
Köşe Yazıları
GDO
SÜT ve ÜRÜNLERİ
TÜBİDER Başkanı
10 Yararlı Besin
Tüketici HaklarıTüketici Koruma

Aidatı Geri Aldığı İçin Kredi Kartı İptal Edilen Tüketicinin Hukuk Mücadelesinde Tazminata Mahkum Edilen Bankanın Temyiz ve Karar Düzeltme Taleplerini Reddederek İÇTİHAD Oluşturan Yargıtay Kart Aidatında Son Noktayı Koydu.

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Şölen Tüysüz, Fuat Enginin kullandığı kredi kartından 45,00 TL kart ücreti tahsil eden bankaya itiraz da bulunduğunu, itirazı kabul edilmeyince haksız ve hukuka aykırı olarak alınan tutarın iadesi talebiyle başvurduğu Tüketici Sorunları Hakem Heyetinden anılan tutarın iadesi yönünde karar aldığını, Bankanın da bu kararı doğrultusunda, kredi kartı üyelik ücretini iade ettiğini ancak, Fuat Engin in kredi kartını , “kredi kartı ücretinin iade edilmesi gerekçesiyle, sözleşme hükümlerini de dayanak göstererek kullanıma kapattığını belirtti.
Bu durum üzerine bankanın uygulamasının, hakkaniyete ve emredici hukuk kurallarına aykırı, tek yanlı ve haksız bir durum olduğu gerekçesiyle işlemin iptal edilerek, kredi kartının yeniden kullanıma açılması talebiyle İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde dava açtıklarını ayrıca, sözleşmenin fesih edilmesi nedeniyle Fuat Engin in “kredi kartını kullanamaması” ve “bilgisi dışında kapatılan kredi kartını kullanmak istediğinde onay verilmediği için çevresinde zor duruma düştüğü” gerekçeleriyle tazminat talebinde de bulunduklarını belirten Av. Şölen Tüysüz, Tüketici Mahkemesinin karar gerekçesinde, “Sözleşme, banka tarafından daha önce ve tek taraflı hazırlanmış matbu ve standart sözleşmedir. Tüketici sözleşmenin içeriğine etki edememiştir. 4077 sayılı yasanın 6. Maddesine göre sözleşmenin bu maddesinin müzakere edilmediğinin kabulü gerekmiştir. Davacı banka 5464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanununun 24. Maddesine dayanmış ise de bu madde “Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle sözleşmede yer almayan faiz, komisyon ve masraf gibi adlar adı altında hiçbir şekilde ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz, sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı hükümlere yer verilemez.” Şeklinde düzenlenmiştir. Kredi kartı sözleşme- sinde yer alan yıllık üyelik bedelini düzenleyen hüküm kart hamilinin haklarını zedeleyen mahiyet de ve kart çıkaran kuruluş olan bankanın lehine tek taraflı olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple, 5464 sayılı yasanın 24. Maddesine göre de sözleşmenin üyelik ücretine ilişkin kısmı haksız şart içermektedir. Buna göre de sözleşmenin bu hükmü tüketici yönünden bağlayıcı değildir. Bankanın kredi kartı üyelik sözleşmesini tek taraflı fesih ile kredi kartını kullanıma kapatılmasına yönelik işlemi 4822 sayılı kanunla değişik 4077 sayılı yasanın 6. maddesi ile 5464 yasanın ilgili hükümlerine aykırı olduğu bu nedenle yapılan işlemin iptaline taraflar arasındaki kredi kartı üyelik sözleşmesinin yenilenerek sözleşme örneğinin tüketiciye verilmesine, yarattığı mağduriyet nedeniyle manevi tazminat ödenmesine, tüketicinin yasal hakkını kullanması üzerine bankanın yasal dayanaktan yoksun, haksız işlemi nedeniyle bankanın olayda ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekmiştir. İfadesine yer verdiğini belirtmiştir.
İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi kararının, banka tarafından Yargıtay da temyiz edilmesi üzerine, konuyu görüşen Yargıtay 13. dairesi, bankanın, kararı bozma talebini “Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle yenilenmesine karar verilen feshedilmiş sözleşmenin süresi bitimine kadar geçerli olacağının anlaşılması nedeniyle reddiyle, usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına” karar vermişti. Ancak, bankanın diğer tüketicilerle olduğu gibi, müvekkili Fuat Enginle de inatlaşmaya devam ederek dosyayı karar düzeltme talebiyle tekrar Yargıtay’a gönderdiğini belirten Av. Tüysüz, Yargıtay 13. Dairesinin davalı bankanın karar düzeltme talebini de “Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip, Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici nedenlere göre” reddederek son noktayı koyduğunu ve bu şekilde konuyla ilgili İçtihad oluşması nedeniyle, bankaların son günlerde kamuoyuna yansıttıkları “Yargıtay karar verdi, tüketiciler artık kart aidatı ödeyecekler, ödemezlerse kartları kapatılacak” yaklaşımının da geçersiz olduğunu ifade etti.
Fuat Engin de 2 yılı aşkın bir süredir verdiği hak arama mücadelesi sonucunda Yargıtay’ın İÇTİHAD haline getirdiği kararı değerlendirirken, konuyla ilgili eski tarihli Yargıtay kararlarıyla tüketicinin hak aramaması için elinden geleni yapan, yıldırma politikaları ve psikolojik baskı uygulayan bankaların haksız uygulamalarına karşı itiraz etmenin, hak aramanın gerekliliğine ve önemine dikkat çekerek, bankanın, artık tüketici mahkemesinin kararına uymasını beklediğini, bu nedenle de, mahkeme kararı doğrultusunda yeni bir kredi kartı sözleşmesi imzalamasını bankadan talep ettiğini, aksi durumda hukuk mücadelesine devam edeceğini belirterek, bu nedenle kredi kartı kullanıma kapatılan tüketicileri de hakkını aramaya ve bankaların iyi niyet kuralına aykırı olarak yaptıkları haksız ve tek yanlı sözleşme şartlarına karşı itiraz etmeye çağırarak, tüketicilerin Tüketici Örgütleri Federasyonu üyesi tüketici örgütlerinden hukuki destek almalarını önerdi.

Diğer Haberler
 • Bilinçli Tüketici Eğitimleri
 • Gıda güvenliği ve Bağımsızlığına nasıl bakıyoruz.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU KURULDU
 • TÜBİDER, Kredi Kartı Sözleşmesinin Verilmemesi Nedeniyle Tüketiciler Adına Açtığı DAVALARI KAZANDI.
 • GAZ ALARM CİHAZLARI ÇALIŞMIYOR!...
 • TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN SORUMLULARI OLAN MB, BDDK, BANKALAR, SORUNU GÖZARDI EDİYORLAR
 • AKARYAKITA ZAM TÜKETİCİYİ BIKTIRDI
 • Ortak ATM İşlemlerinden Alınan Ücretlere Karşı Dava Açtık
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GDO lu Tarımın Önü mü Açılıyor!..
 • TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP; “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • BEBEK MAMASINDAKİ GERÇEKLER AÇIKLANMALIDIR.
 • Tarım Bakanlığı Görevini Yapıyor mu!..
 • 'Elektrik Fiyatlarındaki İndirimler faturaya yansımalıdır'
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu, 2011 yılını tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele yılı ilan etti.
 • Tüketici yurttaşları haksız, hukuksuz ve yaşamı tehdit eden uygulamalara karşı satın almama gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • Aidatı Geri Aldığı İçin Kredi Kartı İptal Edilen Tüketicinin Hukuk Mücadelesinde Tazminata Mahkum Edilen Bankanın Temyiz ve Karar Düzeltme Taleplerini Reddederek İÇTİHAD Oluşturan Yargıtay Kart Aidatında Son Noktayı Koydu.
 • Tüketiciler, Ocak 2011 Tarihinden Bu Yana Faturalarına Yansıtılmaya Başlanan Kayıp/Kaçak Tutarlarına İlişkin hak aramalıdırlar.
 • Ekmekte yapılan düzenlemeyi fırıncılar fırsata dönüştürme çabasında
 • İnternetten ürün satan alışveriş sitelerine ve reklamlara dikkat!
 • HAKEM HEYETİ KARARI;ALDIĞIN SAYAÇ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ HAKSIZDIR.TÜKETİCİYE İADE ET!...
 • Ekmeğe, bir kere de yüzde 19, Son bir yılda yüzde 40 ZAM
 • TÜKETİCİNİN SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ KİME EMANET
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Kuruldu
 • Tüketicinin Sağlık ve Güvenliği kime emanet; Maden suyunda Arsenik 10 katı, Demir 4,5 katı
 • TÖK Nişasta bazlı kota artışı kabul edilemez
 • Kredi kartı aidatı öderken DİKKAT!!!
 • BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ ELEKTRİK ve DOĞALGAZ ZAMLARINI GERİ ÇEKİN!!!
 • Nicelik mi? Nitelikli Nicelik mi?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin korunması atmosferinin yaratalım Artık!
 • Zamlar Zulme Dönüştü
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.”
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • AÇIKLANAN ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir GIDA
 • Ramazan Pidesinde Gramaj oyunlarıyla Haksız Kazanç
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı SonuçBildirisi yayınlandı
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
 • 15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ

 • Tüketici Bilinci

  MERKEZ BANKASINDAN Kredi kartında fahiş Gecikme faiz oranı yıllık 30.24.!

  Merkez Bankası tüm uyarılarımıza karşın akdi faiz ile temerrüt faiz oranlarını bankaların istekleri doğrultusunda belirlemeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından, 01/04/2024-30/04/2024 tarihleri arasında da kredi kartlarına uygulanacak olan, akdi faiz oranını yüzde 4,25 temerrüt faiz oranını,yüzde 4,55 olarak belirlemesi ile kredi kartı sorununun artarak devam etmesini sağlamaktadır.
  Bu faiz oranının tüketiciye yalın maliyeti yıllık 51.00, Gecikme (temerrüt) faizi ise yüzde 54,06 bileşik faiz olarak da yüzde neredeyse yüzde 70 oranında yansımaktadır.
  Devamı..  TÜBİDER
  Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
  Rıhtım Cad. Çiçekçiler Çarşısı Girişi Kadıköy - Istanbul
  Tel: (0216) 449 26 26 - 449 29 29
  Internet:www.tubider.com

  Design by Telmar Network