TUBİDER
27 Yaşında
| Evrensel Tüketici Hakları | Bilinçli Tüketici Eğitim Programı | Künye | Faydalı Linkler | Üyelik Formu | Dergi Talep Formu | Bize Ulaşın | Tüketici Koruma |

14.06.2024
Ana Sayfa
Tüketici Koruma
Güvenli Gıda
Köşe Yazıları
GDO
SÜT ve ÜRÜNLERİ
TÜBİDER Başkanı
10 Yararlı Besin
Tüketici HaklarıTüketici Koruma

Kredi kartı aidatı öderken DİKKAT!!!


Basına ve Kamuoyuna
Bankalar tarafından her koşulda tüketiciden kredi kartı aidatı talep/tahsil edilmesi Merkez Bankasının Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğine aykırıdır.
Bir tüketicinin bankayla (otomatik ödeme talimatı verilmesi, emekli maaşının bankaya nakledilmesi vb.) şartlarla kart ücreti alınmaması konusunda sözlü anlaşma yapması sonucu 2013-2021 arasında banka anlaşmaya uyarak herhangi bir şekilde ücret talep etmemiş olup, 2021 yılı mart ayı hesap özetine 30 gün önceden bilgi vermeksizin 218,40 TL kart ücreti tahakkuk ettirerek tahsil etmiştir.
Banka, tüketicinin süresi içinde yaptığı itirazlara ise yanıt verme gereği bile duymamıştır.
Bu durum üzerine tebliğ hükümlerine aykırılık nedeniyle Tüketici hakem heyetine başvuruda bulunan Fuat Engin, sunduğu delil nitelikli belgeler ışığında yapılan haksız uygulamaya karşı hakkını almıştır.

Aşağıda gerekçelerinin yer aldığı Kadıköy Tüketici Hakem Heyeti kararı tüm tüketiciler açısından da örnek bir karar olmuştur/olacaktır.
“Banka tarafından hakem heyetimize gönderilen savunma ekinde tüketiciye ait hesap özeti örneği Mart 2020 tarihine ait olup,.söz konusu uyuşmazlık konusu işlem ise Mart 2021 tarihine aittir.
Bu tarihte kart ücreti tahakkuk edileceğine dair tüketiciye herhangi bir bildirim gönderilmediği gibi tüketicinin başvuru ekinde sunduğu Şubat/2021 dönemine ait hesap özetinde kart ücreti alınacağına dair bir bildirim bulunmamaktadır.
Taraflar arasında imzalanan sözleşme sürecinde taraflar otomatik ödeme talimatı verilmesi ile emekli maaşının bankaya taşınması koşuluyla kredi kartı ücreti alınmayacağı konusunda sözlü anlaşma yapıldığı başvuruda belirtilmiş olup, ancak banka tarafından da bu döneme kadar ücret alındığına dair herhangi bir belge sunulmamıştır. 29.01.2013 tarihli taraflar arasında Bankanın şubesinde imzalanan sözleşmeye karşı 01.02.2013 tarihinde tüketici tarafından bankaya gönderilen ihbarname ile kart ücreti dahil, bazı ücretlere ilişkin itirazlar belirtilmiş olup, ancak muhatap banka tarafından herhangi bir yanıt verilmediği gibi herhangi bir işlem yapılmadığı da tespit edilmiştir.
Genel hukukun işleyişi olarak kabul edilen tüketiciden talep edilecek ücretin 30 gün önceden bilgilendirme yapılarak ve finansal tüketicinin onayı alınarak Haklı+Makul + Belgeli” bir dayanak oluşturulması gerekliliği olduğu aşikardır.
Bu durum TCMB tarafından çıkarılan 2020/7 sayılı Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5/3 maddesi gereğince işlem öncesinde bildirim yapılmadan ve onay alınmadan gerçekleştirilmiş bir işlem olduğu anlaşıldığından, yapılan işlem tebliğ hükümlerine de aykırı olduğu gibi aynı zamanda söz konusu tebliğin 7., 9/2 ve 11 maddeleri hükümlerine de aykırıdır. Tüm bu nedenlerle tüketicinin talebinin kabulü gerekmiştir.” Denilerek kredi kartı ücreti adı altında tahakkuk ettirilerek tahsil edilen 218,40 TL nın hakem heyetine başvuru tarihinden itibaren avans faiz oranı eklenerek tüketiciye iadesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda TÜBİDER olarak tüketicilerin dikkat etmesi gereken konuları hatırlatmakta fayda olduğu kanaatindeyiz. Kredi Kartı kullanan Tüketicilere yıllık kart aidatı (…. TL) alınacağı 30 gün önceden tüketiciye bildirilmek zorundadır. Tüketici son ödeme tarihinden itibaren itirazı varsa 15 gün içerisinde yaparak kartını iptal etmek ya da aidatı olmayan kredi kartı talep etmek hakkına sahiptir.
Diğer yandan yıl içinde işlem görmeyen kredi kartlarına yıllık aidat tahakkuk ettirilemez.
Tüketici yurttaşları, Ekonomik çıkarlarının Korunması ile Zararlarının Tazmini ve Bilgilenme konularında duyarlı olmaya, haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.
Fuat Engin/TÜBİDER Genel Başkanı

Diğer Haberler
 • Bilinçli Tüketici Eğitimleri
 • Gıda güvenliği ve Bağımsızlığına nasıl bakıyoruz.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU KURULDU
 • TÜBİDER, Kredi Kartı Sözleşmesinin Verilmemesi Nedeniyle Tüketiciler Adına Açtığı DAVALARI KAZANDI.
 • GAZ ALARM CİHAZLARI ÇALIŞMIYOR!...
 • TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN SORUMLULARI OLAN MB, BDDK, BANKALAR, SORUNU GÖZARDI EDİYORLAR
 • AKARYAKITA ZAM TÜKETİCİYİ BIKTIRDI
 • Ortak ATM İşlemlerinden Alınan Ücretlere Karşı Dava Açtık
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GDO lu Tarımın Önü mü Açılıyor!..
 • TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP; “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • BEBEK MAMASINDAKİ GERÇEKLER AÇIKLANMALIDIR.
 • Tarım Bakanlığı Görevini Yapıyor mu!..
 • 'Elektrik Fiyatlarındaki İndirimler faturaya yansımalıdır'
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu, 2011 yılını tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele yılı ilan etti.
 • Tüketici yurttaşları haksız, hukuksuz ve yaşamı tehdit eden uygulamalara karşı satın almama gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • Aidatı Geri Aldığı İçin Kredi Kartı İptal Edilen Tüketicinin Hukuk Mücadelesinde Tazminata Mahkum Edilen Bankanın Temyiz ve Karar Düzeltme Taleplerini Reddederek İÇTİHAD Oluşturan Yargıtay Kart Aidatında Son Noktayı Koydu.
 • Tüketiciler, Ocak 2011 Tarihinden Bu Yana Faturalarına Yansıtılmaya Başlanan Kayıp/Kaçak Tutarlarına İlişkin hak aramalıdırlar.
 • Ekmekte yapılan düzenlemeyi fırıncılar fırsata dönüştürme çabasında
 • İnternetten ürün satan alışveriş sitelerine ve reklamlara dikkat!
 • HAKEM HEYETİ KARARI;ALDIĞIN SAYAÇ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ HAKSIZDIR.TÜKETİCİYE İADE ET!...
 • Ekmeğe, bir kere de yüzde 19, Son bir yılda yüzde 40 ZAM
 • TÜKETİCİNİN SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ KİME EMANET
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Kuruldu
 • Tüketicinin Sağlık ve Güvenliği kime emanet; Maden suyunda Arsenik 10 katı, Demir 4,5 katı
 • TÖK Nişasta bazlı kota artışı kabul edilemez
 • Kredi kartı aidatı öderken DİKKAT!!!
 • BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ ELEKTRİK ve DOĞALGAZ ZAMLARINI GERİ ÇEKİN!!!
 • Nicelik mi? Nitelikli Nicelik mi?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin korunması atmosferinin yaratalım Artık!
 • Zamlar Zulme Dönüştü
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.”
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • AÇIKLANAN ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir GIDA
 • Ramazan Pidesinde Gramaj oyunlarıyla Haksız Kazanç
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı SonuçBildirisi yayınlandı
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
 • 15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ

 • Tüketici Bilinci

  MERKEZ BANKASINDAN Kredi kartında fahiş Gecikme faiz oranı yıllık 30.24.!

  Merkez Bankası tüm uyarılarımıza karşın akdi faiz ile temerrüt faiz oranlarını bankaların istekleri doğrultusunda belirlemeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından, 01/04/2024-30/04/2024 tarihleri arasında da kredi kartlarına uygulanacak olan, akdi faiz oranını yüzde 4,25 temerrüt faiz oranını,yüzde 4,55 olarak belirlemesi ile kredi kartı sorununun artarak devam etmesini sağlamaktadır.
  Bu faiz oranının tüketiciye yalın maliyeti yıllık 51.00, Gecikme (temerrüt) faizi ise yüzde 54,06 bileşik faiz olarak da yüzde neredeyse yüzde 70 oranında yansımaktadır.
  Devamı..  TÜBİDER
  Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
  Rıhtım Cad. Çiçekçiler Çarşısı Girişi Kadıköy - Istanbul
  Tel: (0216) 449 26 26 - 449 29 29
  Internet:www.tubider.com

  Design by Telmar Network