TUBİDER
27 Yaşında
| Evrensel Tüketici Hakları | Bilinçli Tüketici Eğitim Programı | Künye | Faydalı Linkler | Üyelik Formu | Dergi Talep Formu | Bize Ulaşın | Tüketici Koruma |

14.06.2024
Ana Sayfa
Tüketici Koruma
Güvenli Gıda
Köşe Yazıları
GDO
SÜT ve ÜRÜNLERİ
TÜBİDER Başkanı
10 Yararlı Besin
Tüketici HaklarıTüketici Koruma

TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı SonuçBildirisi yayınlandıBasına ve Kamuoyuna;
Ülkemizin ilk tüketici konfederasyonu ve Consumer International üyesi olan TÖK kuruluşundan buyana bileşenlerinin 26 yıllık deneyiminden aldığı sinerjiyle ulusal ve uluslararası alanda tüketicinin korunmasına yönelik etkin çalışmaları hayata geçirmektedir.
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) gelişen sürece paralel olarak çalışmalarına kesintisiz olarak devam etmektedir. Faaliyet alanlarımızla ilgili Akademisyenler, Hukukçular, Tıp Doktorları, Sanatçılar ve Tüketici Hakları alanında çalışan uzmanların katılımıyla 28 Ekim 2023 tarihinde İstanbul da gerçekleştirdiğimiz 3. TÖKAKADEMİ Danışma Kurulu toplantısı, ülkemizde yaşanmakta olan sorunları tespit etmek, uygulamaları takip etmek ve katılımcıların katkılarıyla ürettiğimiz, geliştirdiğimiz tüketici politikalarının önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza yön vermeye devam etmesi, ülkemizde tüketici bilincinin artmasına ve toplumsal hak arama kültürünün gelişimine katkı sağlayacağı inancındayız.
Tüm katılımcıların toplantıda yaptıkları katkılar örgütlülüğümüze güç katmıştır.

Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına girerken, 28.10.2023 tarihinde bileşen derneklerimizden Sarıyer Bilinçli Tüketici Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz TÖKAKADEMİ 3. Danışma kurulu toplantısında ilgili yapılan durum tespitleri, tartışmalar, değerlendirmeler ışığında aşağıdaki sonuçların kamuoyuyla paylaşılması gerekmiştir.
a)- Ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik krizin etkisiyle tüketicinin alım gücü önemli ölçüde düşmüş olup, başta güvenli temel gıda maddeleri olmak üzere tüm tüketim maddelerine ulaşmada toplumsal boyut kazanan sorunların aşılması ihtiyacı her geçen daha da fazla hissedilmektedir.
Özellikle, son iki yıldan bu yana fahiş oranda gerçekleşen fiyat artışlarından kaynaklı yaşanan sıkıntılar/sorunlar tüketicilerin gıdaya erişimini engellemektedir. Gıda güvenliğinden kaynaklı sorunlar ise büyük ölçüde geri plana itilmiştir.
Zaman geçirmeden tüketicinin alım gücünün artırılması yanında girdilerde yaşanan ve spekülatif fiyat artışlarına neden olan gelişmelere DUR denilmeli ve gıda güvenliğine ilişkin denetimler ve fiyat etiketlerine ilişkin önlemler hızla alınmalıdır.
b-) Fiyat artışlarının hızı aynı zamanda büyük ölçüde raflarda fiyat etiketi olmaması nedeniyle raf ve kasa fiyatları kontrol edilememekte ve tüketici bu durumdan olumsuz etkilenmektedir.
Yerel yönetimlerin fiyat etiketi ve tarifelerin denetlenmesine ilişkin yetkileri hızla artırılmalıdır.
c)- Konut edinme koşulları her geçen gün daha da zorlaşmakta, kiracı ve kat malikleri arasında yaşanan sorunlar her geçen gün daha da artarak toplumsal boyut kazanan şiddet süreci yönetmeye başlamıştır. Bu alanda yaşanan uyuşmazlıklar için umutmuş gibi gösterilen arabuluculuk sistemi sorunlara uygulamada hiçbir şekilde çözüm üretememiş olup, zaman kaybından ve taraflara ekonomik yük getirmekten başka bir işe yaramamıştır.
ç)- Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda yapılan değişiklikler tüketici ihtiyaç ve taleplerini karşılamadığı gibi, gerek mevzuatta yer alan konular, gerekse uygulamada ortaya çıkan sorunlar tüketicinin haklarına zarar vermektedir.
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda değişiklik yapılması zaman geçirmeden gündeme alınmalıdır.
d)- Tüketici Hakem Heyetlerinin 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da 'de alınan kararların yarıdan fazlası tüketicilerin aleyhine çıkmaktadır. Bu sonuç tüketiciyi korumak için kurulmuş bir yapının işleyişini sorgulamayı gerektirmekte olup, yeni politikaların hızla geliştirilmesi ihtiyacı olduğu açıktır.
e)-İl ve ilçelerde görev yapan 211 adet Tüketici Hakem Heyetinin işleyişi ve yeniden yapılanma ihtiyacı her geçen gün artmakta olup, konuyla ilgili tüm önerilerimize rağmen kamu otoritesi tarafından yeterli çözüm üretme iradesi gösterilememiştir. Çözüm üretilmesi için zaman geçirmeden konu gündeme alınarak, Tüketici hakem heyeti sayının artırılması, karar birliğinin sağlanması, Kaymakamlık yerine yeni bir bölgesel yapılanma oluşturulması, bilirkişilik sistemi gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, başta raportörler olmak üzere heyet üyelerinin eğitimlerinin sürdürülebilir biçimde hayata geçirilmesi ve sorunlara hızla çözüm üretilmelidir.
f)-Son yıllarda rekabet ihlalleri olağanüstü artmış olup, Kartel ve Oligol uygulamalarla, hakim durumun kötüye kullanılması, tüketicilerin mal ve hizmetlerin kalitesinde yaşanan düşüşler nedeniyle de sağlık ve güvenliği tehdit altına girdiği gibi, alım gücünün önemli ölçüde düşmesi nedeniyle mal ve hizmetlere yeterli erişim sağlamakta yaşanan büyük sorunlar acil çözüm beklemektedir.
g)- Ülkemizde ürün güvenliği hala sorgulanabilir düzeydedir. Tüketicinin sağlık ve güvenliğini tehdit eden güvensiz ürünlerde yaşanan sıkıntılara yönelik gümrükler, üretim yerleri ve dağıtım/satış noktalarında etkin denetimlerin yapılması ile ürün denetimi üst kurulunun kurulması ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.
ğ)- Günümüzün yükselen trendi olan e-ticaret alanında yaşanan güncel sorunlar her geçen gün giderek artmakta ve hem güvensiz ürünler açısından hem de tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması açısından çok hızlı çözümler üretilmelidir.
ı)- Finansal tüketicilerin yaşadığı sorunlar uzun yıllardır en önemli konulardan biri olmuştur. Özellikle kredi kartları uygulamaları ve kredi kartı faizlerinin fahiş oranlar da (Ekim-2023 akdi %4,42, gecikme %4,72) belirlenmesi, bu alanda yaşanan sorunları katlayarak akdi ve gecikme faizi sarmalında mağdur tüketici sayısı yüz binlerce olmuştur. Tüketici kredilerinde artırılan faiz oranları tüketicilerin konut araba vb. mallara erişimini ortadan kaldırmıştır. Uygulama da yaşanan ihlallerde sorunlar her geçen gün daha da büyümekte olup, bankalar hala ülkemizin en karlı kuruluşlarıdır. Finans sektörünün haksız ve hukuksuz uygulamalarının önüne geçecek önlemlerin zaman geçirmeden alınmalıdır.
i)-Tüketici Örgütlerinin kapasitesinin artırılması ihtiyacı günümüzde kendini daha çok ortaya koymaktadır. Tüketici örgütlerinin mali destek ihtiyacı her geçen gün daha da artmaktadır.
Gerek Anayasanın 172. Maddesi, gerekse Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun amaç
1. Maddesine yer alan hükümlere göre Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bağımsız tüketici örgütleri desteklenmelidir.
k)- Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde
3 yıl önce kurulan “Tüketici Örgütleri Şubesi” hazırlandığı belirtilen strateji belgesi hayata geçirilememiş, hedeflendiği belirtilen tüketici örgütleriyle işbirliği geliştirme amacını gerçekleştirememiş işlevsiz hale gelmiştir.
l)- Tüketici bilincinin artırılmasına yönelik okullarda “Bilinçli Tüketim-Bilinçli tüketici” dersinin müfredata konulması, Basın yayın kuruluşlarınca yeterince uygulanmayan tüketicinin bilgilendirilmesine ilişkin yayınlara yönelik etkili uygulanabilir bir düzenleme yapılmalıdır.
m)- Ticaret kesiminin hak ve çıkarları için faaliyet gösteren Ticaret Bakanlığı bünyesinde tüketicinin korunması yeterli olmadığı her geçen gün daha net görülmektedir.
TÜKETİCİ BAKANLIĞI mutlaka ve zaman geçirmeden kurulmalıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Diğer Haberler
 • Bilinçli Tüketici Eğitimleri
 • Gıda güvenliği ve Bağımsızlığına nasıl bakıyoruz.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU KURULDU
 • TÜBİDER, Kredi Kartı Sözleşmesinin Verilmemesi Nedeniyle Tüketiciler Adına Açtığı DAVALARI KAZANDI.
 • GAZ ALARM CİHAZLARI ÇALIŞMIYOR!...
 • TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN SORUMLULARI OLAN MB, BDDK, BANKALAR, SORUNU GÖZARDI EDİYORLAR
 • AKARYAKITA ZAM TÜKETİCİYİ BIKTIRDI
 • Ortak ATM İşlemlerinden Alınan Ücretlere Karşı Dava Açtık
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GDO lu Tarımın Önü mü Açılıyor!..
 • TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP; “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • BEBEK MAMASINDAKİ GERÇEKLER AÇIKLANMALIDIR.
 • Tarım Bakanlığı Görevini Yapıyor mu!..
 • 'Elektrik Fiyatlarındaki İndirimler faturaya yansımalıdır'
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu, 2011 yılını tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele yılı ilan etti.
 • Tüketici yurttaşları haksız, hukuksuz ve yaşamı tehdit eden uygulamalara karşı satın almama gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • Aidatı Geri Aldığı İçin Kredi Kartı İptal Edilen Tüketicinin Hukuk Mücadelesinde Tazminata Mahkum Edilen Bankanın Temyiz ve Karar Düzeltme Taleplerini Reddederek İÇTİHAD Oluşturan Yargıtay Kart Aidatında Son Noktayı Koydu.
 • Tüketiciler, Ocak 2011 Tarihinden Bu Yana Faturalarına Yansıtılmaya Başlanan Kayıp/Kaçak Tutarlarına İlişkin hak aramalıdırlar.
 • Ekmekte yapılan düzenlemeyi fırıncılar fırsata dönüştürme çabasında
 • İnternetten ürün satan alışveriş sitelerine ve reklamlara dikkat!
 • HAKEM HEYETİ KARARI;ALDIĞIN SAYAÇ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ HAKSIZDIR.TÜKETİCİYE İADE ET!...
 • Ekmeğe, bir kere de yüzde 19, Son bir yılda yüzde 40 ZAM
 • TÜKETİCİNİN SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ KİME EMANET
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Kuruldu
 • Tüketicinin Sağlık ve Güvenliği kime emanet; Maden suyunda Arsenik 10 katı, Demir 4,5 katı
 • TÖK Nişasta bazlı kota artışı kabul edilemez
 • Kredi kartı aidatı öderken DİKKAT!!!
 • BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ ELEKTRİK ve DOĞALGAZ ZAMLARINI GERİ ÇEKİN!!!
 • Nicelik mi? Nitelikli Nicelik mi?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin korunması atmosferinin yaratalım Artık!
 • Zamlar Zulme Dönüştü
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.”
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • AÇIKLANAN ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir GIDA
 • Ramazan Pidesinde Gramaj oyunlarıyla Haksız Kazanç
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı SonuçBildirisi yayınlandı
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
 • 15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ

 • Tüketici Bilinci

  MERKEZ BANKASINDAN Kredi kartında fahiş Gecikme faiz oranı yıllık 30.24.!

  Merkez Bankası tüm uyarılarımıza karşın akdi faiz ile temerrüt faiz oranlarını bankaların istekleri doğrultusunda belirlemeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından, 01/04/2024-30/04/2024 tarihleri arasında da kredi kartlarına uygulanacak olan, akdi faiz oranını yüzde 4,25 temerrüt faiz oranını,yüzde 4,55 olarak belirlemesi ile kredi kartı sorununun artarak devam etmesini sağlamaktadır.
  Bu faiz oranının tüketiciye yalın maliyeti yıllık 51.00, Gecikme (temerrüt) faizi ise yüzde 54,06 bileşik faiz olarak da yüzde neredeyse yüzde 70 oranında yansımaktadır.
  Devamı..  TÜBİDER
  Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
  Rıhtım Cad. Çiçekçiler Çarşısı Girişi Kadıköy - Istanbul
  Tel: (0216) 449 26 26 - 449 29 29
  Internet:www.tubider.com

  Design by Telmar Network