TUBİDER
27 Yaşında
| Evrensel Tüketici Hakları | Bilinçli Tüketici Eğitim Programı | Künye | Faydalı Linkler | Üyelik Formu | Dergi Talep Formu | Bize Ulaşın | Tüketici Koruma |

14.06.2024
Ana Sayfa
Tüketici Koruma
Güvenli Gıda
Köşe Yazıları
GDO
SÜT ve ÜRÜNLERİ
TÜBİDER Başkanı
10 Yararlı Besin
Tüketici HaklarıTüketici Koruma

AÇIKLANAN ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.

Basına ve Kamuoyuna;
TÜKETİCİ OLARAK, TÜKETEMEDİĞİMİZ İÇİN TÜKENİYORUZ!..
2022 yılı 01 Ocak-31 Aralık döneminde;
Ülkemizde yaşanan fiyat artışları 31 Aralık 2022 itibariyle artık kontrol edilemez bir hale gelmiştir.
Başta akaryakıt ürünleri olmak üzere, doğalgaz ve elektrik gibi enerji kaynaklarına yapılan fahiş orandaki zamların, tüm üretim ve tüketim süreçlerine olumsuz etkileri olduğu açıktır.
Diğer yandan fırsatçılar tarafından üretim girdilerinin yüksekliği bahane edilerek yapılan fahiş zamlar tüketiciyi TÜKETMEKTEDİR.
Özellikle akaryakıt ürünlerine yapılan zamlar her defasında fiyatlara yansıtılmakta olup, akaryakıt ürünlerine yapılan indirimlerin ise, ürün fiyatlarına indirim olarak yansıtılmaması ve yeniden yapılan fiyat artışları nedeniyle de tüm ürünlerin fiyatının artırılması nedeniyle de, fiyat artışları artık kontrolden çıkmıştır.
Akaryakıt ürünlerinde, genel olarak ortalama en az yüzde 150, Enerji tüketiminde ise, (elektrik, doğalgaz vd.) yüzde 136 ile yüzde 180 arasında fiyat artışları olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız.
Enerji ürünlerine yapılan zamların iğneden ipliğe tüm tüketim maddelerine kontrolsüz bir biçimde yansıtılmasıyla tüketiciler cehennem azabını yaşamaya devam etmektedirler.
Tüm bu olumsuzlukların konut kira-satış fiyatlarına yansıtılmasıyla da önemli bir barınma sorunun ortaya çıkmış olması tüketicileri bu açıdan da oldukça zorlamaktadır.
Bugün tüketiciler artık kira+beslenme+faturalar sarmalı içinde kaybolmuşlardır. Sosyal yaşamın olmazsa olmazlarından kültür, sanat, gezi, vd. sosyal faaliyetleri artık gerçekleştirmek mümkün değildir.
TÜİK in açıkladığı yıllık yüzde 64,27, Altı aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu.
Bu durum açıklanan asgari ücret oranının aynı zamanda açlık sınırının altında kalması sonucunu doğurmuştur. İstanbul Ticaret Odası gıda enflasyonunu yüzde 92,97 olarak açıklanmış olup, bağımsız enflasyon araştırma grubu ENAG ise yıllık enflasyon oranını yüzde 137,55 olarak açıklamıştır.
Bu ölçümler arasındaki önemli fark ister istemez TÜİK in açıklamış olduğu enflasyon oranlarını tartışmaya açmış ve tüketiciler açısından önemli ölçüde güven sorunu yaratmıştır.
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu araştırma merkezi (TÖK-AR) yaptığı çalışma sonucu, 2021 yılında başlayan ve özellikle de son bir yılda tüketicinin yaşamını olumsuz etkileyen fahiş fiyat artışları, her geçen gün boyut kazanarak tüketicinin alım gücünü yer ve yeksan etmiştir/etmektedir.
Yarınımıza ve çocuklarımızın geleceğine ilişkin kaygımız giderek artan oranda devam etmektedir.
2022 yılında, 4 zincir markette, 23 çeşit temel tüketim maddesini aylık olarak kayıt altına aldığımız fiyatların ölçüsüz bir biçimde artarak devam ettiğini, bu durum karşısında tüketicinin artık temel gıda maddelerine ulaşamadığını 2022 yılında da fiyat artışlarının dur durak bilmeden artan hızla devam ettiğini tespit etmiş bulunuyoruz.
TÖK Araştırma Merkezi (TÖK-AR)
01 Ocak/31 Aralık-2022 Temel Gıda Maddeleri Araştırma Sonucu
4 zincir market ort. OCAK ARALIK %DEĞİŞİM
Kuru Soğan/kg./TL 1,99 12,00 505%
Patates/kg./TL 4,99 13,90 178%
Kaşar Peynir/kg/TL 61,50 201,00 227%
Beyaz Peynir/kg./TL 63,80 199,95 214%
Süt/lt./TL 7,90 21,95 177%
Tereyağı/kg./TL 83,40 199,95 137%
Kıyma/kg./TL 74,60 154,90 107%
Kuşbaşı/kg./TL 89,95 163,90 83%
Tavuk/kg./TL 25,90 42,90 66%
Sucuk/kg. TL 109,80 342,50 211%
Zeytinyağı/lt. /TL 52,90 119,90 125%
Ayçiçeği Yağı/ lt. 25,90 37,50 45%
Un/kg./TL 9,50 19,50 106%
Şeker/kg./ TL 10,39 25,50 145%
Ekmek/adet TL 2,50 5,00 100%
Çay/kg. TL 39,90 79,50 100%
Makarna/pkt./TL 5,10 11,75 130%
Pirinç/kg./ TL 14,15 32,50 130%
Bulgur/kg./TL 9,25 16,50 79%
Kuru Fasulye/kg /TL19,20 29,50 54%
Mercimek/kg./ TL 12,75 26,50 108%
Yumurta/AD. 1,20 3.69 204%
Su – 5 Litre/TL 2,95 8.00 171%
Tüketicinin olmazsa olmazı olan temel gıda maddelerinin 2022 yılı fiyat artışlarına baktığımızda, zam şampiyonu olan Kuru Soğan % 528, Kaşar peyniri % 227, Beyaz peynir % 214, Sucuk % 211, Yumurta% 204, Patates % 178, Süt% 177, Su% 171, Şeker % 145, Tereyağı% 137, Pirinç% 130, Makarna% 130 Zeytinyağı% 125, Mercimek% 108, Kıyma%107, Un% 106, oranında arttığı, listedeki diğer temel ürünlerde de değişik oranlarda artmaya devam etmiştir/etmektedir.
NET KAR (Milyon TL)
MİGROS BİM ŞOK CARREFOUR SA
2021/12 - 359 2.950 319 - 430
2022/09 - 1.415 4.805 1.730 - 184
İzlemeye aldığımız zincir marketlerin son iki yılda karlılık oranlarına baktığımızda, tespit ettiğimiz artış oranlarının manidar olduğunu görebiliyoruz.
Gıda enflasyonunun en önemli sebepleri arasında yer alan tarımsal girdi fiyatlarındaki bu yüksek artışların artarak devam etmesi ile fırsatçıların bu durumu haksız kazanç sağlamaya dönüştürmesi karşısında, çalışan ve emekli tüketicinin temel sorunu maaşın/gelirin ne kadar olduğu değildir. Temel sorun, söz konusu gelirin, Gıda maddeleri+Kira+ Faturalar gibi zorunlu giderler başta olmak üzere temel ihtiyaçlar karşısındaki insanca yaşayabilecek bir alım gücüne sahip olmasıdır.
TÜİK verilerine göre emeğiyle çalışanların milli gelirden aldığı pay 2021 yılı 2. Çeyrekte: %32,6 iken, 2022 yılı 2. Çeyrekte: %25,4’e düşmesi durumun vahametini göstermektedir. Artık biliyoruz ki, bugün milyonlarca asgari ücretli ve asgari ücretin altında maaş alan emeklinin gelir durumu derin yoksulluktan öte toplumsal sefalet noktasına gelmesi Türk-İş, aralık ayında tespit ettiği açlık sınırının 8 bin 130 TL'ye, yoksulluk sınırının da 26 bin 483 TL'ye yükselmesinden de anlaşılmaktadır. TÜİK’ e göre, 2022 yılı Ekim ayında 14 milyon 883 bin 717 kişinin işsiz olması tüketicinin içinde bulunduğu vahim durumu daha da artırmaktadır.
TÜİK ve Merkez Bankası tarafından açıklanan ‘tüketici eğilim anketi’ sonuçlarına göre, Cumhuriyet tarihinin en düşük tüketici güven endeksi, toplumsal sefaletin en önemli göstergelerinden biridir.
Tüm bu yaşananlar karşısında enflasyonla mücadele edildiğini düşünmek/söylemek ise tam bir safdillilik olacaktır.
Bir kez daha söylüyoruz, Sosyal hukuk devleti olmanın gereği, Anayasanın 172. Maddesi ile Evrensel Tüketici Haklarından, Tüketicilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik çıkarlarının korunması, zararlarının karşılanması haklarına ilişkin beslenme barınma, ısınma, aydınlanma gibi önlemleri almak sosyal devlet olmanın en temel gereklerinden olup, aynı zamanda ülkeyi yönetenlerin en temel görevlerinden olmak zorundadır.
TÜRK-İŞ araştırmasına göre, açlık sınırının 8.130,00 TL na, yoksulluk sınırının 26.483,00 TL na ulaştığı bu dönemde Tüketicinin bahanelere değil acilen kalıcı desteğe ihtiyacı olduğunu biliyoruz ve yaşanan sorunlara hızla çözüm üretilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz..
Tüketiciler olarak artık sözün bittiği noktadayız. Zamların zulmüne zaman geçirmeden son verilmelidir.
TÖK olarak, temel ihtiyaçlar konusunda tüketicinin ekmeğine aşına soğuk su katanları ve buna göz yumanları bir kez daha uyarıyoruz!
Diğer Haberler
 • Bilinçli Tüketici Eğitimleri
 • Gıda güvenliği ve Bağımsızlığına nasıl bakıyoruz.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU KURULDU
 • TÜBİDER, Kredi Kartı Sözleşmesinin Verilmemesi Nedeniyle Tüketiciler Adına Açtığı DAVALARI KAZANDI.
 • GAZ ALARM CİHAZLARI ÇALIŞMIYOR!...
 • TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN SORUMLULARI OLAN MB, BDDK, BANKALAR, SORUNU GÖZARDI EDİYORLAR
 • AKARYAKITA ZAM TÜKETİCİYİ BIKTIRDI
 • Ortak ATM İşlemlerinden Alınan Ücretlere Karşı Dava Açtık
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GDO lu Tarımın Önü mü Açılıyor!..
 • TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP; “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • BEBEK MAMASINDAKİ GERÇEKLER AÇIKLANMALIDIR.
 • Tarım Bakanlığı Görevini Yapıyor mu!..
 • 'Elektrik Fiyatlarındaki İndirimler faturaya yansımalıdır'
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu, 2011 yılını tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele yılı ilan etti.
 • Tüketici yurttaşları haksız, hukuksuz ve yaşamı tehdit eden uygulamalara karşı satın almama gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • Aidatı Geri Aldığı İçin Kredi Kartı İptal Edilen Tüketicinin Hukuk Mücadelesinde Tazminata Mahkum Edilen Bankanın Temyiz ve Karar Düzeltme Taleplerini Reddederek İÇTİHAD Oluşturan Yargıtay Kart Aidatında Son Noktayı Koydu.
 • Tüketiciler, Ocak 2011 Tarihinden Bu Yana Faturalarına Yansıtılmaya Başlanan Kayıp/Kaçak Tutarlarına İlişkin hak aramalıdırlar.
 • Ekmekte yapılan düzenlemeyi fırıncılar fırsata dönüştürme çabasında
 • İnternetten ürün satan alışveriş sitelerine ve reklamlara dikkat!
 • HAKEM HEYETİ KARARI;ALDIĞIN SAYAÇ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ HAKSIZDIR.TÜKETİCİYE İADE ET!...
 • Ekmeğe, bir kere de yüzde 19, Son bir yılda yüzde 40 ZAM
 • TÜKETİCİNİN SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ KİME EMANET
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Kuruldu
 • Tüketicinin Sağlık ve Güvenliği kime emanet; Maden suyunda Arsenik 10 katı, Demir 4,5 katı
 • TÖK Nişasta bazlı kota artışı kabul edilemez
 • Kredi kartı aidatı öderken DİKKAT!!!
 • BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ ELEKTRİK ve DOĞALGAZ ZAMLARINI GERİ ÇEKİN!!!
 • Nicelik mi? Nitelikli Nicelik mi?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin korunması atmosferinin yaratalım Artık!
 • Zamlar Zulme Dönüştü
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.”
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • AÇIKLANAN ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir GIDA
 • Ramazan Pidesinde Gramaj oyunlarıyla Haksız Kazanç
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı SonuçBildirisi yayınlandı
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
 • 15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ

 • Tüketici Bilinci

  MERKEZ BANKASINDAN Kredi kartında fahiş Gecikme faiz oranı yıllık 30.24.!

  Merkez Bankası tüm uyarılarımıza karşın akdi faiz ile temerrüt faiz oranlarını bankaların istekleri doğrultusunda belirlemeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından, 01/04/2024-30/04/2024 tarihleri arasında da kredi kartlarına uygulanacak olan, akdi faiz oranını yüzde 4,25 temerrüt faiz oranını,yüzde 4,55 olarak belirlemesi ile kredi kartı sorununun artarak devam etmesini sağlamaktadır.
  Bu faiz oranının tüketiciye yalın maliyeti yıllık 51.00, Gecikme (temerrüt) faizi ise yüzde 54,06 bileşik faiz olarak da yüzde neredeyse yüzde 70 oranında yansımaktadır.
  Devamı..  TÜBİDER
  Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
  Rıhtım Cad. Çiçekçiler Çarşısı Girişi Kadıköy - Istanbul
  Tel: (0216) 449 26 26 - 449 29 29
  Internet:www.tubider.com

  Design by Telmar Network