TUBİDER
27 Yaşında
| Evrensel Tüketici Hakları | Bilinçli Tüketici Eğitim Programı | Künye | Faydalı Linkler | Üyelik Formu | Dergi Talep Formu | Bize Ulaşın | Tüketici Koruma |

21.05.2024
Ana Sayfa
Tüketici Koruma
Güvenli Gıda
Köşe Yazıları
GDO
SÜT ve ÜRÜNLERİ
TÜBİDER Başkanı
10 Yararlı Besin
Tüketici HaklarıTüketici Koruma

TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP; “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”

TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP; “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”
TÖF/TÜBİDER genel başkanı Fuat Engin, 20 yılı aşkın bir süredir verdiği tüketici hakları mücadele sürecinde ki birikimlerini kaynak kitap niteliğinde hazırladığı kitabıyla perçinledi. Uzun yaşanmışlıkların kısa anlatımıyla “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”, okuyucularla buluştu.
Fuat Engin, son kitabında Dünyadaki süreci değerlendirerek, Türkiye’de tüketici meselesini yakın mercek altına aldı. “Tüketimde Tüketici” kitabı konuyla ilgilenen, süreci takip etmek isteyen kişi ve kurumların bu yöndeki ihtiyacına yanıt veren içeriktedir.
DÜNYA, AVRUPA ve TÜRKİYE SÜRECİ
Fuat Engin’in yaklaşık 2 yıl süren bir uğraş sonucu hazırladığı kitapta tüketici kavramı ayrıntılı biçimde irdelenerek toplumsal hak arama kültürünün gelişimine yönelik tespit ve önermelere yer verilmesi ile Felsefinin iktisadi boyutundan, ticaretin etik boyutuna, dünyada ve ülkemizde hak aramanın, örgütlenmenin tarihsel sürecinin, yaşanan sorunlardan kaynaklı uyuşmazlıkların temel nedenlerinin objektif bakış açısıyla irdelenerek, konunun aktörlerinin duruşunu, uygulamaya dair pratikleri ile ülkemiz tüketici örgütlenmesinin ilk yıllarından, tüketici hareketine dönüşmesi sürecini de içine alarak günümüze kadar, teorik ve pratik işleyişi içeren birikimi, bilgiyi, araştırma ve uygulama sonuçlarını objektif bir biçimde ve birbirini tamamlayan bir yapıda okuyucuya sunmaya çalışan işlediği konular itibariyle bir ilk olan ve bütünsellik içeren ve aynı zamanda alanı itibariyle tarihe kayıt düşen bir kaynak kitap olduğunu ifade edebiliriz.
Ülkemiz de, daha çok genç olan tüketici hareketini daha iyi anlayabilmenin doğru bir biçimde yön verebilmenin ön koşulunun sürecin iyi irdelenmesinden ve anlaşılmasından geçtiğinden, yaşanan deneyimlerin ve sonuçlarının geleceğe de ışık tutması gerekliliği olduğu biliniciyle hareket etmeye özen gösterilmesi yanında sürece ilişkin deneyimlerin, güne ilişkin pratiklerin kayıt altına alınması -nın önemi nedeniyle de, gelecekte geçmişe ışık tutacak bir özelliğe sahip olan kitapta, sadece hukuki ve uygulamadan kaynaklı aksaklıklara vurgu yapılması değil, konunun aktörlerinin duruşu, bilgiyi, araştırma ve uygulama sonuçlarını objektif bir biçimde ve birbirini tamamlayan bilgilere yer verilmesi ile, aksaklıkların aşılmasına yönelik yapılan önermelerle de günümüzden geleceğe yönelik bir projeksiyon oluşturmaktadır.
TÜRKİYE’DE BİR İLK “TÜKETİMDE TÜKETİCİ” kitabı Uzun yaşanmışlıkların, kısa anlatımıyla, ülkemiz tüketici örgütlenmesinin ilk yıllarından, tüketici hareketine dönüşmesi sürecini de içine alarak günümüze kadar süreçte teorik ve pratik işleyişe katkı koyan 20 yılı aşkın bir süredir aktif, etkili bir biçimde örgütlülüğün içinden biri olan Fuat Engin’in yazması sürecin anlatılması açısından önemlidir. Kitabın içeriği itibariyle önemli özelliklerinden biride Türkiye’de bir ilk olması. Tüketicilerin haklarını yeterince bilinmediği, hak arama mücadelesi yöntemlerinin iyi araştırılmadığı ülkemizde, ilk kez detaylı bir kaynak oluşturuldu. 7 bölümden oluşan kitapta, ayrıca ülke genelindeki sürece etki yapan tüketici dernek, federasyon ve vakıflarla ilgili ayrıntılı bilgiler de yer almaktadır.
Türkiye’deki tüketici hareketinin dünya tüketici hareketindeki yerinin çok etkili olmasa da yeni gelişen birçok işbirliği olduğunu belirten Fuat Engin “ülke genelinde var olan 87,639 dernekten, sadece 72’sinin tüketici derneği olduğunu” belirterek, önümüzdeki süreçte tüketici hakları mücadelesinin güçlenerek devam etmesi gerektiğini belirtti.
Diğer Haberler
 • Bilinçli Tüketici Eğitimleri
 • Gıda güvenliği ve Bağımsızlığına nasıl bakıyoruz.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU KURULDU
 • TÜBİDER, Kredi Kartı Sözleşmesinin Verilmemesi Nedeniyle Tüketiciler Adına Açtığı DAVALARI KAZANDI.
 • GAZ ALARM CİHAZLARI ÇALIŞMIYOR!...
 • TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN SORUMLULARI OLAN MB, BDDK, BANKALAR, SORUNU GÖZARDI EDİYORLAR
 • AKARYAKITA ZAM TÜKETİCİYİ BIKTIRDI
 • Ortak ATM İşlemlerinden Alınan Ücretlere Karşı Dava Açtık
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GDO lu Tarımın Önü mü Açılıyor!..
 • TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP; “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • BEBEK MAMASINDAKİ GERÇEKLER AÇIKLANMALIDIR.
 • Tarım Bakanlığı Görevini Yapıyor mu!..
 • 'Elektrik Fiyatlarındaki İndirimler faturaya yansımalıdır'
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu, 2011 yılını tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele yılı ilan etti.
 • Tüketici yurttaşları haksız, hukuksuz ve yaşamı tehdit eden uygulamalara karşı satın almama gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • Aidatı Geri Aldığı İçin Kredi Kartı İptal Edilen Tüketicinin Hukuk Mücadelesinde Tazminata Mahkum Edilen Bankanın Temyiz ve Karar Düzeltme Taleplerini Reddederek İÇTİHAD Oluşturan Yargıtay Kart Aidatında Son Noktayı Koydu.
 • Tüketiciler, Ocak 2011 Tarihinden Bu Yana Faturalarına Yansıtılmaya Başlanan Kayıp/Kaçak Tutarlarına İlişkin hak aramalıdırlar.
 • Ekmekte yapılan düzenlemeyi fırıncılar fırsata dönüştürme çabasında
 • İnternetten ürün satan alışveriş sitelerine ve reklamlara dikkat!
 • HAKEM HEYETİ KARARI;ALDIĞIN SAYAÇ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ HAKSIZDIR.TÜKETİCİYE İADE ET!...
 • Ekmeğe, bir kere de yüzde 19, Son bir yılda yüzde 40 ZAM
 • TÜKETİCİNİN SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ KİME EMANET
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Kuruldu
 • Tüketicinin Sağlık ve Güvenliği kime emanet; Maden suyunda Arsenik 10 katı, Demir 4,5 katı
 • TÖK Nişasta bazlı kota artışı kabul edilemez
 • Kredi kartı aidatı öderken DİKKAT!!!
 • BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ ELEKTRİK ve DOĞALGAZ ZAMLARINI GERİ ÇEKİN!!!
 • Nicelik mi? Nitelikli Nicelik mi?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin korunması atmosferinin yaratalım Artık!
 • Zamlar Zulme Dönüştü
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.”
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • AÇIKLANAN ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir GIDA
 • Ramazan Pidesinde Gramaj oyunlarıyla Haksız Kazanç
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı SonuçBildirisi yayınlandı
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
 • 15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ

 • Tüketici Bilinci

  MERKEZ BANKASINDAN Kredi kartında fahiş Gecikme faiz oranı yıllık 30.24.!

  Merkez Bankası tüm uyarılarımıza karşın akdi faiz ile temerrüt faiz oranlarını bankaların istekleri doğrultusunda belirlemeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından, 01/04/2024-30/04/2024 tarihleri arasında da kredi kartlarına uygulanacak olan, akdi faiz oranını yüzde 4,25 temerrüt faiz oranını,yüzde 4,55 olarak belirlemesi ile kredi kartı sorununun artarak devam etmesini sağlamaktadır.
  Bu faiz oranının tüketiciye yalın maliyeti yıllık 51.00, Gecikme (temerrüt) faizi ise yüzde 54,06 bileşik faiz olarak da yüzde neredeyse yüzde 70 oranında yansımaktadır.
  Devamı..  TÜBİDER
  Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
  Rıhtım Cad. Çiçekçiler Çarşısı Girişi Kadıköy - Istanbul
  Tel: (0216) 449 26 26 - 449 29 29
  Internet:www.tubider.com

  Design by Telmar Network