TUBİDER
27 Yaşında
| Evrensel Tüketici Hakları | Bilinçli Tüketici Eğitim Programı | Künye | Faydalı Linkler | Üyelik Formu | Dergi Talep Formu | Bize Ulaşın | Tüketici Koruma |

14.07.2024
Ana Sayfa
Tüketici Koruma
Güvenli Gıda
Köşe Yazıları
GDO
SÜT ve ÜRÜNLERİ
TÜBİDER Başkanı
10 Yararlı Besin
Tüketici HaklarıTüketici Koruma

Tüketici Hakem Heyetlerinde neler oluyor;

Basına ve Kamuoyuna;
08.09.1995 tarihinde yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunla ülkemizde tüketiciler ilk kez yasal haklara kavuşmuştur. Kanunla, tüketicilerin yaşadıkları uyuşmazlıklara çözüm üretmek amacıyla getirilen Tüketici Hakem Heyetleri Dünya da bir ilk olmuş ve birçok ülke tarafından örnek alınmıştır. Bugün 6502 sayılı TKHK ile 29 yıldır faaliyetlerine devam eden Tüketici Hakem Heyetleri tüketicilere mal/hizmet sunan firmalar ile tüketiciler arasında yaşanan uyuşmazlıklara çözüm üretirken, aynı zamanda tüketici mahkemelerinin yükünü büyük ölçüde alarak çok daha kısa sürede çözüm üretmektedirler. Ülkemizde 211 il ve ilçede faaliyet gösteren her yıl yüz binlerce başvurunun yapıldığı Tüketici Hakem Heyetlerinin verdiği kararlar son üç yılda tüketici aleyhine daha fazla sonuçlar üretmeye başlamış olup, 2023 yılı sonuçlarına baktığımızda kararların % 47,3 ü tüketici lehine, %52,7 ise aleyhine sonuçlandığı görmekteyiz. Biliyoruz ki 2024 yılı sonuçları açıklandığında daha fazla kararın tüketici aleyhine olacağı aşikardır.

Tüketiciyi korumak gibi temel görevi ve önceliği olan tüketici hakem heyetlerinde neler oluyor da son 2-3 yılda kararlar tüketici aleyhine daha fazla çıkabiliyor.
Bu önemli duruma baktığımızda ve nedenlerini incelediğimizde, tüketicinin bilinçsizliğinden kaynaklı eksikliklerin yanında idarenin bazı uygulamalarının da etkili olduğunu görüyoruz.
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereği zayıf yanı oluşturan tüketicinin korunmasına yönelik iş ve işlemlerin öncelikli olarak yapılması gerekirken, İstanbul Ticaret Müdürü tarafından Ticaret Bakanlığının kadrolu Tüketici Hakem Heyeti raportörleri (İl ve İlçelerde görev yapan) her ayın ilk Perşembe günü Ticaret il müdürlüğünün bulunduğu yerde tüketici hakem heyetleri koordinasyon toplantısı yapılmaktadır.
Sadece il müdürlüğü (İl Müdürü/ Şube Müdürü) yetkilisi ve raportörlerin katılarak, ilgili ay içerisinde yapılan hakem heyeti çalışmalarının değerlendirileceğini zanneden raportörler, her toplantıda (son toplantı 02.05.2024 de bir mobilya firması yetkilileri katıldı.) tüketicilerle uyuşmazlık yaşayan ve haklarında hakem heyetlerine çok sayıda başvuru yapılan farklı sektörlerden firmaların yetkilileri de idare tarafından toplantılara katılarak, hakem heyetlerinin verdiği kararlar sorgulanmakta, bir anlamda da raportörlerin hazırladıkları taslak kararlar konusunda yönlendirilmeler yapılmaya çalışılmaktadır.
Ortaya çıkan tek yanlı haksız durum tüketici hakem heyeti üyelerinin, hakem heyetlerine üye veren tüketici örgütlerinin bilgisi dışında olduğu gibi, toplantı katılımcıları ve gündemine ilişkin bilgisi olmayan çok sayıda raportör rahatsızlığını dile getirmiştir/getirmektedir.
Bu tek yanlı durum ülkemizde tüketicinin korunması çalışmalarına zarar vermiştir/vermektedir.

Ülkemizde tüketicinin korunmasında idarenin zafiyeti ortaya çıkmıştır.
Kapalı kapılar arkasında yapılan bu toplantıların ne amaçla yapıldığı talebimize rağmen yeterli açıklamalar yapılmamıştır. Yaklaşık 1,5 yıl her ay farklı bir firmanın yetkililerinin yazışmaları yapmak, dosyaları hazırlama görevi olan raportörlerle toplantı yapma anlayışı, idare tarafından düzenlenen söz konusu toplantıların tüketici karşıtı çalışmalar olduğunu gözler önüne koymuştur.
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız yazılı girişimler ve görüşmeler sonucu, gerekli idari incelemenin başlatılarak sorumlular hakkında işlem yapılmasını talep etmememize rağmen herhangi bir inceleme başlatılmamıştır.
Tüketici hakem heyeti üyelerinin, tüketici örgütlerinin bilgisi dışında yapılan tüketicinin haklarına zarar veren, tüketicinin hak aramasında caydırıcı olan söz konusu toplantılara son verilmelidir.
*Geçmiş yıllarda yapılan toplantılar hazırlanışı ve içeriği itibariyle açık, şeffaf ve tarafların katılımıyla gerçekleştirilmişken, bugün kapalı kapılar ardından yapılması oldukça manidardır.
*Tüketici hakem heyeti iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinin amaç edinilmesi gerekirken bu toplantıların tüketici hakem heyeti üyelerinden ve tüketici örgütlerinden, baro temsilcilerinden saklanarak yapılması ülkemizde tüketicinin korunmasının kamu eliyle geri plana atıldığını hatta yok sayıldığını ortaya koymaktadır. Bu haksız uygulamanın Türkiye de yapılan tüm tüketici başvurularının %25 inin İstanbul da yapıldığını düşündüğümüzde ne anlama geldiği daha iyi anlaşılacaktır.
* Diğer yandan her bir toplantıya faklı sektörlerden sadece bir firmanın (mobilya-Teknoloji vb.) yetkililerinin katılması ve ilgili toplantıda konuşulanları bir bilgilendirmeden öte raportörleri etkileme, yönlendirme ve koşullama toplantıları olduğu açıktır.
* Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruları almak, gerekli yazışmaları yaparak dosyaları hazırlamak ve tüketici hakem heyeti üyelerine sunmakla görevli olan raportörler neden firma temsilcileriyle muhatap edildiklerinin nedenleri idare tarafından kamuoyuna açıklanmalıdır.

Tüketici mevzuatının tüketici aleyhine sonuçlar doğuracak biçimde geniş yorumlanmaması ve bakanlığın mevzuat çerçevesindeki faaliyetlerinin tüketici lehine sonuçlar doğuracak amaçlara yönelik olması Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereği esas olmalıdır.
Ülkemizde tüketicinin korunmasına zarar veren bu ve benzer uygulamanın tüm bileşenlerimizle birlikte takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini isteriz.
Tüketicinin korunmasına zarar veren bu çalışmalara karşı durmaya, kamuoyunu bilgilendirmeye ve gerektiğinde tüm hukuki süreçleri işleteceğimizi bilinmesini isteriz.
*Tüketici Hakem Heyeti Raportörlerine sesleniyoruz; Tüketicilerin hak ve çıkarlarına zarar verecek bu tür idari girişimlerden etkilenmeyin ve tüketici kanunun sizlere verdiği görevi tarafsız ve objektif bir yaklaşımla sürdürün.
*Tüketici Hakem Heyeti üyelerine sesleniyoruz; Karar merci olan sizler adına gıyabınızda yönlendirme yapılmasını ve karar verilmesi çalışması yapılmasına karşı gerekli tepkileri gösterin.
*Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yetkililerine sesleniyoruz; Tüketicinin hak ve çıkarlarına aykırı bu ve benzeri uygulamalara karşı yazılı talebimizin gereğini yaparak sorumlular hakkında inceleme başlatmanızı bekliyoruz..

Zayıf tarafı oluşturan tüketicilere karşı, güçlü taraf olan mal ve hizmet piyasası aktörlerinin yanında durulması ve bu yönde faaliyetlerde bulunulması, tüketicinin korunması görevi olan idarenin görevini yeterince yapmadığı sonucunu yaratmaktadır/yaratmıştır.
Ticaret kesiminin hak ve çıkarlarını korumak amacıyla kurulmuş Ticaret Bakanlığına, aynı zamanda tüketicinin korunması görevinin verilmesi Tüketici mevzuatının tüketici aleyhine sonuçlar doğuracak biçimde geniş yorumlanması sonucu maalesef çıkmıştır.
Bu nedenle, tüketici politikaların sağlıklı oluşturulması ve yürütülmesi için tüketicilerin temel ihtiyacı ve isteği zaman geçirmeden Dünyanın birçok ülkesindeki var olan örneklerinde olduğu gibi TÜKETİCİ BAKANLIĞI zaman geçirmeden kurulmalıdır.

Diğer Haberler
 • Bilinçli Tüketici Eğitimleri
 • Gıda güvenliği ve Bağımsızlığına nasıl bakıyoruz.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU KURULDU
 • TÜBİDER, Kredi Kartı Sözleşmesinin Verilmemesi Nedeniyle Tüketiciler Adına Açtığı DAVALARI KAZANDI.
 • GAZ ALARM CİHAZLARI ÇALIŞMIYOR!...
 • TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN SORUMLULARI OLAN MB, BDDK, BANKALAR, SORUNU GÖZARDI EDİYORLAR
 • AKARYAKITA ZAM TÜKETİCİYİ BIKTIRDI
 • Ortak ATM İşlemlerinden Alınan Ücretlere Karşı Dava Açtık
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GDO lu Tarımın Önü mü Açılıyor!..
 • TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP; “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • BEBEK MAMASINDAKİ GERÇEKLER AÇIKLANMALIDIR.
 • Tarım Bakanlığı Görevini Yapıyor mu!..
 • 'Elektrik Fiyatlarındaki İndirimler faturaya yansımalıdır'
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu, 2011 yılını tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele yılı ilan etti.
 • Tüketici yurttaşları haksız, hukuksuz ve yaşamı tehdit eden uygulamalara karşı satın almama gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • Aidatı Geri Aldığı İçin Kredi Kartı İptal Edilen Tüketicinin Hukuk Mücadelesinde Tazminata Mahkum Edilen Bankanın Temyiz ve Karar Düzeltme Taleplerini Reddederek İÇTİHAD Oluşturan Yargıtay Kart Aidatında Son Noktayı Koydu.
 • Tüketiciler, Ocak 2011 Tarihinden Bu Yana Faturalarına Yansıtılmaya Başlanan Kayıp/Kaçak Tutarlarına İlişkin hak aramalıdırlar.
 • Ekmekte yapılan düzenlemeyi fırıncılar fırsata dönüştürme çabasında
 • İnternetten ürün satan alışveriş sitelerine ve reklamlara dikkat!
 • HAKEM HEYETİ KARARI;ALDIĞIN SAYAÇ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ HAKSIZDIR.TÜKETİCİYE İADE ET!...
 • Ekmeğe, bir kere de yüzde 19, Son bir yılda yüzde 40 ZAM
 • TÜKETİCİNİN SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ KİME EMANET
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Kuruldu
 • Tüketicinin Sağlık ve Güvenliği kime emanet; Maden suyunda Arsenik 10 katı, Demir 4,5 katı
 • TÖK Nişasta bazlı kota artışı kabul edilemez
 • Kredi kartı aidatı öderken DİKKAT!!!
 • BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ ELEKTRİK ve DOĞALGAZ ZAMLARINI GERİ ÇEKİN!!!
 • Nicelik mi? Nitelikli Nicelik mi?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin korunması atmosferinin yaratalım Artık!
 • Zamlar Zulme Dönüştü
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.”
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • AÇIKLANAN ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir GIDA
 • Ramazan Pidesinde Gramaj oyunlarıyla Haksız Kazanç
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı SonuçBildirisi yayınlandı
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
 • 15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ
 • Tüketici Hakem Heyetlerinde neler oluyor;

 • Tüketici Bilinci

  MERKEZ BANKASINDAN Kredi kartında fahiş Gecikme faiz oranı yıllık 30.24.!

  Merkez Bankası tüm uyarılarımıza karşın akdi faiz ile temerrüt faiz oranlarını bankaların istekleri doğrultusunda belirlemeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından, 01/04/2024-30/04/2024 tarihleri arasında da kredi kartlarına uygulanacak olan, akdi faiz oranını yüzde 4,25 temerrüt faiz oranını,yüzde 4,55 olarak belirlemesi ile kredi kartı sorununun artarak devam etmesini sağlamaktadır.
  Bu faiz oranının tüketiciye yalın maliyeti yıllık 51.00, Gecikme (temerrüt) faizi ise yüzde 54,06 bileşik faiz olarak da yüzde neredeyse yüzde 70 oranında yansımaktadır.
  Devamı..  TÜBİDER
  Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
  Rıhtım Cad. Çiçekçiler Çarşısı Girişi Kadıköy - Istanbul
  Tel: (0216) 449 26 26 - 449 29 29
  Internet:www.tubider.com

  Design by Telmar Network