TUBİDER
27 Yaşında
| Evrensel Tüketici Hakları | Bilinçli Tüketici Eğitim Programı | Künye | Faydalı Linkler | Üyelik Formu | Dergi Talep Formu | Bize Ulaşın | Tüketici Koruma |

14.07.2024
Ana Sayfa
Tüketici Koruma
Güvenli Gıda
Köşe Yazıları
GDO
SÜT ve ÜRÜNLERİ
TÜBİDER Başkanı
10 Yararlı Besin
Tüketici HaklarıTüketici Koruma

HAKEM HEYETİ KARARI;ALDIĞIN SAYAÇ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ HAKSIZDIR.TÜKETİCİYE İADE ET!...

Yoğun tüketici şikayetleri üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunun 02.03.2012 tarihli Genel Kurul Kararı ile; Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan “sayaç sökme takma bedeli sayaç maliki tarafından karşılanır.” hükmü ile tüketiciye yüklendiği belirtilerek, söz konusu durumun, tüketicinin korunması ve menfaatlerinin gözetilmesi hususu dikkate alındığında, tüketicinin ekonomik çıkarlarını zedeler nitelik taşıdığı görülmektedir tespitine yer verilmiştir.
Ayrıca, alınan kararlar kapsamında;
*Piyasaya yönelik düzenlemelerin hazırlık aşamasında dağıtım şirketlerinin bilgi ve görüşlerinin alındığı ölçüde tüketicilerin, tüketici temsilcilerinin, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün ve ilgili diğer kurumların bilgi, şikâyet ve görüşlerinin dikkate alınması gerektiğine,
*Elektrik piyasasında perakende satış sözleşmelerinde yer alan haksız şartların ve tüketicinin hak ve menfaatlerine aykırı sözleşme hükümlerinin kaldırılmasının ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile tüketici temsilcilerinin de görüşleri alınarak tip sözleşmenin gözden geçirilerek değiştirilmensin gerektiğine, *Elektrik sayaçlarının mülkiyetinin dağıtım şirketleri uhdesine verilmesine yönelik çalışmanın yapılmasının,
*Elektrik sayaçlarının değiştirilmesine yönelik işlemlerde sökme takma bedelinin sayacın kontrolünü talep eden taraf tarafından ödenmesine yönelik, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde EPDK tarafından gerekli değişikliklerin yapılmasının,
*Dağıtım şirketlerinin mevzuata aykırı davranmasına göz yumulmadan ve Elektrik Piyasası Kanununda öngörülen idari denetim gerekliliklerinin EPDK tarafından tam olarak yerine getirilmesinin, talep edilmesine, 3071 sayılı Kanun ve TBMM içtüzüğünün ilgili maddeleri gereğince oybirliğiyle karar verildiği kamuoyuna bir raporla açıklanmıştır.
TBMM Dilekçe Komisyonunun kararının üzerinden bir yıl geçmesine karşın konuyla ilgili bu güne kadar, EPDK tarafından herhangi bir adım atılmamış olması oldukça dikkat çekici bir durum olup, bu nedenle de tüketiciler elektrik dağıtım şirketlerinin keyfiyetine teslim edilmişlerdir.
TBMM dilekçe komisyonu kararına rağmen, bir yıldır görevini yerine getirmeyen EPDK nın duyarsızlığı karşısında, Elektrik Dağıtım Şirketlerinin 35,00 TL haksız kazanç sağlayan uygulamasına karşı tüketiciler hak aram mücadelesi başlatmış ve bu mücadele artarak devam etmektedir.
Tüketicinin bu haksız uygulamaya karşı hak arama mücadelesi sonuç vermeye başlamış ve Kadıköy Tüketici Sorunları Hakem Heyeti sayaç değişim bedelinin “haksız şart oluşturduğu, sayacın değiştirilmesine yönelik tüketicinin bilgilendirilmediği ve değişim sırasında durumun tutanakla tespit edilmediği ve tüketicinin sayaç değişimi sırasında bulunmasının sağlanmadığı” gerekçesiyle haksız kazanç elde etmeye yönelik girişime DUR diyerek alınan 33,75 TL tutarın iadesine karar vermiştir.
Tüketici Bilinicini Geliştirme Derneği (TÜBİDER) olarak, Tüm tüketicileri bu tür haksız uygulamalara karşı, haklarına sahip çıkarak hak aramaya ve bilgisi dışında haksız bir biçimde elektrik sayacı değiştirilmesi işlemlerine yönelik öncelikle elektrik dağıtım şirketine itirazda bulunmaya, itirazın reddedilmesi durumunda ise Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuruda bulunarak hak aramaya EPDK yetkililerini de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunun 02.03.2012 tarihli Genel Kurul Kararında giderilmesi istenen haksız durumlara ilişkin düzenlemeleri zaman geçirmeden yapmaya çağırıyoruz. Aksi durumda tüketici vicdanında mahkum edilmeye devam edileceksiniz.

Diğer Haberler
 • Bilinçli Tüketici Eğitimleri
 • Gıda güvenliği ve Bağımsızlığına nasıl bakıyoruz.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU KURULDU
 • TÜBİDER, Kredi Kartı Sözleşmesinin Verilmemesi Nedeniyle Tüketiciler Adına Açtığı DAVALARI KAZANDI.
 • GAZ ALARM CİHAZLARI ÇALIŞMIYOR!...
 • TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN SORUMLULARI OLAN MB, BDDK, BANKALAR, SORUNU GÖZARDI EDİYORLAR
 • AKARYAKITA ZAM TÜKETİCİYİ BIKTIRDI
 • Ortak ATM İşlemlerinden Alınan Ücretlere Karşı Dava Açtık
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GDO lu Tarımın Önü mü Açılıyor!..
 • TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP; “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • BEBEK MAMASINDAKİ GERÇEKLER AÇIKLANMALIDIR.
 • Tarım Bakanlığı Görevini Yapıyor mu!..
 • 'Elektrik Fiyatlarındaki İndirimler faturaya yansımalıdır'
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu, 2011 yılını tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele yılı ilan etti.
 • Tüketici yurttaşları haksız, hukuksuz ve yaşamı tehdit eden uygulamalara karşı satın almama gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • Aidatı Geri Aldığı İçin Kredi Kartı İptal Edilen Tüketicinin Hukuk Mücadelesinde Tazminata Mahkum Edilen Bankanın Temyiz ve Karar Düzeltme Taleplerini Reddederek İÇTİHAD Oluşturan Yargıtay Kart Aidatında Son Noktayı Koydu.
 • Tüketiciler, Ocak 2011 Tarihinden Bu Yana Faturalarına Yansıtılmaya Başlanan Kayıp/Kaçak Tutarlarına İlişkin hak aramalıdırlar.
 • Ekmekte yapılan düzenlemeyi fırıncılar fırsata dönüştürme çabasında
 • İnternetten ürün satan alışveriş sitelerine ve reklamlara dikkat!
 • HAKEM HEYETİ KARARI;ALDIĞIN SAYAÇ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ HAKSIZDIR.TÜKETİCİYE İADE ET!...
 • Ekmeğe, bir kere de yüzde 19, Son bir yılda yüzde 40 ZAM
 • TÜKETİCİNİN SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ KİME EMANET
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Kuruldu
 • Tüketicinin Sağlık ve Güvenliği kime emanet; Maden suyunda Arsenik 10 katı, Demir 4,5 katı
 • TÖK Nişasta bazlı kota artışı kabul edilemez
 • Kredi kartı aidatı öderken DİKKAT!!!
 • BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ ELEKTRİK ve DOĞALGAZ ZAMLARINI GERİ ÇEKİN!!!
 • Nicelik mi? Nitelikli Nicelik mi?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin korunması atmosferinin yaratalım Artık!
 • Zamlar Zulme Dönüştü
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.”
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • AÇIKLANAN ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir GIDA
 • Ramazan Pidesinde Gramaj oyunlarıyla Haksız Kazanç
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı SonuçBildirisi yayınlandı
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
 • 15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ
 • Tüketici Hakem Heyetlerinde neler oluyor;

 • Tüketici Bilinci

  MERKEZ BANKASINDAN Kredi kartında fahiş Gecikme faiz oranı yıllık 30.24.!

  Merkez Bankası tüm uyarılarımıza karşın akdi faiz ile temerrüt faiz oranlarını bankaların istekleri doğrultusunda belirlemeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından, 01/04/2024-30/04/2024 tarihleri arasında da kredi kartlarına uygulanacak olan, akdi faiz oranını yüzde 4,25 temerrüt faiz oranını,yüzde 4,55 olarak belirlemesi ile kredi kartı sorununun artarak devam etmesini sağlamaktadır.
  Bu faiz oranının tüketiciye yalın maliyeti yıllık 51.00, Gecikme (temerrüt) faizi ise yüzde 54,06 bileşik faiz olarak da yüzde neredeyse yüzde 70 oranında yansımaktadır.
  Devamı..  TÜBİDER
  Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
  Rıhtım Cad. Çiçekçiler Çarşısı Girişi Kadıköy - Istanbul
  Tel: (0216) 449 26 26 - 449 29 29
  Internet:www.tubider.com

  Design by Telmar Network