TUBİDER
27 Yaşında
| Evrensel Tüketici Hakları | Bilinçli Tüketici Eğitim Programı | Künye | Faydalı Linkler | Üyelik Formu | Dergi Talep Formu | Bize Ulaşın | Tüketici Koruma |

14.06.2024
Ana Sayfa
Tüketici Koruma
Güvenli Gıda
Köşe Yazıları
GDO
SÜT ve ÜRÜNLERİ
TÜBİDER Başkanı
10 Yararlı Besin
Tüketici HaklarıTüketici Koruma

BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.

BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.

Hükümet tarafından 01/01/2010 tarihinden itibaren onay verilen ve bir hafta öncesi yapılan artış sonrası akaryakıt fiyatlarında yeni bir artışa gidilerek ikinci artış yapıldı. Buna göre 50 litrelik bir depoya sahip otomobil 200.5 TL’lik benzin ile dolacak. Son yapılan artışlarla birlikte, 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 3.79 liradan 3.87 liraya ulaştı. 97 oktan benzinin litresi ise 4.01 liraya yükseldi. Şirketlerin dünyadaki petrol fiyatlarındaki yükselişi gerekçe göstererek akaryakıta zam yaptığını diğer bir görüşe göre ise zammın nedeninin dolardaki artışa bağlı olduğu ifade edilmiştir. Başta akaryakıt ZAMMI olmak üzere, başlatılan yeni bir ZAM yağmuruyla ve dolaylı vergilerde yapılan yüksek oranda artışlarla getirilen yük, tüketici yurttaşın yaşamı cehennem azabına çevirmiştir. Dolaylı vergilerden ÖTV ve KDV oranı, ekim/2010 sonu itibariyle 95 oktan benzinin litresinde 1,8915 TL (98 oktanda 2,0135 TL) Dizel ise litresinde 1,3045 TL olmuştur.
Sosyal hukuk devleti olmanın gereği olan ve Anayasanın 2.,5.,73., 166.,172., maddeleri, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 1. Maddesinde belirtilen Evrensel Tüketici Haklarının temel ilkesi olan, “Tüketicilerin temel gereksinimlerinin karşılanması, ekonomik çıkarlarının korunması haklarına” uygun olarak gerekli önlemlerin alınarak ve yaşama geçirilmesi gerekirken ve,“Çok kazanandan çok, az kazanandan az alınması gereken vergilerin,” doğrudan ve dolaylı vergiler olarak tüketici yurttaşın sırtına yüklenmesi ve bu yükün her yıl biraz daha arttırılmasından kaynaklı haksızlığın boyutu bu gün çok daha net bir biçimde ortay koymaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’nın 73. Maddesi; “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. . Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikalarının sosyal amacıdır” Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ve mali güce göre vergi alınması esas olması gerekirken mal ve hizmetlere ilişkin uygulamanın aksi olduğu görülmektedir.
Dolaylı vergiler, vergilemenin mal veya hizmetin tüketici tarafından satın alınması aşamasında fiyatın içerisine ilave edilerek (gizlenerek) yapılması esasına dayanan ve vergilemenin temel prensibi olan mali güce göre vergi verilmesi ilkesini en çok aşındıran, vergilemede adaleti bozan bir vergi alma metodu olmuştur. Dolaylı vergiler mal veya hizmetin tüketimi esnasında ve tüketenin mali gücünden bağımsız olarak alınmaktadır. Ülkenin en zengini de en fakiri de aynı oranda vergi ödemektedirler. Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı arttıkça toplumsal gelir dağılımındaki adaletsizlik orta ve alt gelir gurupları aleyhine büyümektedir. Ülkenin vergi ihtiyacını milli gelirden çok yüksek pay alan kesim yerine milli gelirden çok düşük pay alan kesimler karşılamaktadır.
Bu haksızlığa zaman geçirmeden DUR denilmelidir.Diğer Haberler
 • Bilinçli Tüketici Eğitimleri
 • Gıda güvenliği ve Bağımsızlığına nasıl bakıyoruz.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU KURULDU
 • TÜBİDER, Kredi Kartı Sözleşmesinin Verilmemesi Nedeniyle Tüketiciler Adına Açtığı DAVALARI KAZANDI.
 • GAZ ALARM CİHAZLARI ÇALIŞMIYOR!...
 • TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN SORUMLULARI OLAN MB, BDDK, BANKALAR, SORUNU GÖZARDI EDİYORLAR
 • AKARYAKITA ZAM TÜKETİCİYİ BIKTIRDI
 • Ortak ATM İşlemlerinden Alınan Ücretlere Karşı Dava Açtık
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GDO lu Tarımın Önü mü Açılıyor!..
 • TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP; “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • BEBEK MAMASINDAKİ GERÇEKLER AÇIKLANMALIDIR.
 • Tarım Bakanlığı Görevini Yapıyor mu!..
 • 'Elektrik Fiyatlarındaki İndirimler faturaya yansımalıdır'
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu, 2011 yılını tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele yılı ilan etti.
 • Tüketici yurttaşları haksız, hukuksuz ve yaşamı tehdit eden uygulamalara karşı satın almama gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • Aidatı Geri Aldığı İçin Kredi Kartı İptal Edilen Tüketicinin Hukuk Mücadelesinde Tazminata Mahkum Edilen Bankanın Temyiz ve Karar Düzeltme Taleplerini Reddederek İÇTİHAD Oluşturan Yargıtay Kart Aidatında Son Noktayı Koydu.
 • Tüketiciler, Ocak 2011 Tarihinden Bu Yana Faturalarına Yansıtılmaya Başlanan Kayıp/Kaçak Tutarlarına İlişkin hak aramalıdırlar.
 • Ekmekte yapılan düzenlemeyi fırıncılar fırsata dönüştürme çabasında
 • İnternetten ürün satan alışveriş sitelerine ve reklamlara dikkat!
 • HAKEM HEYETİ KARARI;ALDIĞIN SAYAÇ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ HAKSIZDIR.TÜKETİCİYE İADE ET!...
 • Ekmeğe, bir kere de yüzde 19, Son bir yılda yüzde 40 ZAM
 • TÜKETİCİNİN SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ KİME EMANET
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Kuruldu
 • Tüketicinin Sağlık ve Güvenliği kime emanet; Maden suyunda Arsenik 10 katı, Demir 4,5 katı
 • TÖK Nişasta bazlı kota artışı kabul edilemez
 • Kredi kartı aidatı öderken DİKKAT!!!
 • BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ ELEKTRİK ve DOĞALGAZ ZAMLARINI GERİ ÇEKİN!!!
 • Nicelik mi? Nitelikli Nicelik mi?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin korunması atmosferinin yaratalım Artık!
 • Zamlar Zulme Dönüştü
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.”
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • AÇIKLANAN ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir GIDA
 • Ramazan Pidesinde Gramaj oyunlarıyla Haksız Kazanç
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı SonuçBildirisi yayınlandı
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
 • 15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ

 • Tüketici Bilinci

  MERKEZ BANKASINDAN Kredi kartında fahiş Gecikme faiz oranı yıllık 30.24.!

  Merkez Bankası tüm uyarılarımıza karşın akdi faiz ile temerrüt faiz oranlarını bankaların istekleri doğrultusunda belirlemeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından, 01/04/2024-30/04/2024 tarihleri arasında da kredi kartlarına uygulanacak olan, akdi faiz oranını yüzde 4,25 temerrüt faiz oranını,yüzde 4,55 olarak belirlemesi ile kredi kartı sorununun artarak devam etmesini sağlamaktadır.
  Bu faiz oranının tüketiciye yalın maliyeti yıllık 51.00, Gecikme (temerrüt) faizi ise yüzde 54,06 bileşik faiz olarak da yüzde neredeyse yüzde 70 oranında yansımaktadır.
  Devamı..  TÜBİDER
  Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
  Rıhtım Cad. Çiçekçiler Çarşısı Girişi Kadıköy - Istanbul
  Tel: (0216) 449 26 26 - 449 29 29
  Internet:www.tubider.com

  Design by Telmar Network