TUBİDER
27 Yaşında
| Evrensel Tüketici Hakları | Bilinçli Tüketici Eğitim Programı | Künye | Faydalı Linkler | Üyelik Formu | Dergi Talep Formu | Bize Ulaşın | Tüketici Koruma |

14.06.2024
Ana Sayfa
Tüketici Koruma
Güvenli Gıda
Köşe Yazıları
GDO
SÜT ve ÜRÜNLERİ
TÜBİDER Başkanı
10 Yararlı Besin
Tüketici HaklarıTüketici Koruma

TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

Kuruluşuyla ülkemizde bir ilki hayata geçiren Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) kurulduğundan bu yana çalışmalarını büyük bir titizlik ve özveriyle sürdürmektedir.
Kuruluş bildirisiyle de açıkladığımız hedeflerimizi hayata geçirmeye başlayarak örgütlülüğümüzü her geçen gün daha da pekiştirmekteyiz.
Kurucu bileşenlerimiz olan Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF), Birleşik Tüketiciler Federasyonu (BTF), Çevre ve Tüketici Federasyonu (ÇETÜF) ve federasyonlarımızı oluşturan tüketici örgütlerinin 25 yıllık deneyimi ve gücüyle tüketici hareketinin en nitelikli, en dinamik kadrolarının yer aldığı bir çatı örgütü olmuştur.
Kuruluşunu tamamlayarak çalışmalara başladığımız, hukukçu ve akademisyenle ve uzmanların yer aldığı tüketici politikaları konusunda önemli bir yere sahip olacak TÖK AKADEMİ Danışma Kurulu ile çalışma alanlarımıza yönelik oluşturduğumuz uzman arkadaşlarımızdan oluşan araştırma merkezimiz TÖK-AR etkin inceleme ve araştırma faaliyetleri yoğun bir biçimde devam etmektedir.
Tüketicinin korunması konusunda devlete, özel sektöre ya da özerk yapılara görevler düşse de bu alanda en fazla söz sahibi olması gereken aktörler, bizzat tüketiciler ve tüketiciler tarafından oluşturulan yapılardır. Tüketici örgütlerinin kendilerine biçilen bu rolü gereğince yerine getirebilmeleri için ekonomik, beşeri ve teknik açıdan yeterli donanıma sahip olma ihtiyacı önemlidir. Bu gerekliliklerin başında savunuculuk faaliyetlerini yürütecek finansman araçlarına erişim, nitelikli ve yeterli personel, teknik bilgi ve donanım ile iletişimsel kapasite gelmektedir. Zira bileşenlerimizin kapasitelerinin geliştirilmesinin yaratacağı sonuçlar, Tüketici örgütlerini, çok daha işlevsel, tüketicilerin gözünde muteber, diğer piyasa aktörleri nezdinde ise etkin bir konuma taşıyacak temel yetenekler; bağımsız araştırma, analiz, test ve rapor üretme kabiliyeti ile bu çalışmalar sonucunda elde edilen çıktıları kitleler ile paylaşabilme becerisidir. Tüketici örgütlerinin temel fonksiyonu olan savunuculuk çalışmalarında bu örgütlerin elini güçlendirecek olan bakanlıklar, üniversiteler, yerel yönetimler olacaktır.
03.10.2021 tarihinde İlk genel kurulumuzu yaparak yönetim organlarımızı seçtiğimiz bu süreçte, TÖK-AKADEMİ danışma kurulumuzun da ilk toplantısını yaparak çalışmalarımıza yön vermeye başladık. Ayrıca, TÖK-AR’ın çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürmesiyle de ülkemizde tüketicinin korunması faaliyetleri boyut kazanarak ilerlemektedir. Diğer yandan “Consumer International” üyeliğimizin gerçekleşmesiyle uluslararası alana taşınan hak arama mücadelemiz daha da etkili olacaktır.

Bu kapsamda önümüzdeki kısa ve orta vadeli süreçte bazılarının aşağıda belirttiğimiz önümüze koyduğumuz görevleri hayata geçirmek olmazsa olmazlarımızdandır.
*Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Evrensel Tüketici Haklarının ülkemizde tam anlamıyla hayata geçirilmesi öncelikli görevlerimizden olmaya devam edecektir.

*Tüketicinin Yaşamında ekonomik ve sosyal sorunlar yaratan Zamlara karşı ve Fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik kesintisiz mücadele yaklaşımı yine öncelikli görevimiz olacaktır,

*Temel yaklaşımımız olan, Biat etme anlayışı değil, uzlaşma kültürünü yaygınlaştırmak,

*TÖK örgütlülüğünün Dünyanın en iyi örneklerinden biri olması için çok çalışmak,

* Söz-Yetki- Karar süreçlerinde etkin bir biçimde yer almak öncelikli hedeflerimizden olacaktır,

*Ülkemizde ürün ve gıda güvenliğinin sağlanması, hak arama mücadelemizin olmazsa olmazlarından biri olacaktır,

*Tüketici yaşamını olumsuz etkileyen dolaylı vergilerin kaldırılması ya da minimum düzeye indirilmesine yönelik çabalar olacaktır,

* Merkez Bankası, BDDK, EPDK, BTK gibi üst kuruluşları tüketicinin hak ve hukukuna uygun bir görev anlayışı içinde olması hedefi,

*Ülkeyi yönetenleri sosyal devlet olmanın gereği olarak, tüketiciler adına yaşamı kolaylaştıran paketleri hayata geçirme mücadelesi olacaktır,

Bu süreçten en fazla olumsuz etkilenen kesim tüketiciler olmaya devam etmektedir. *Tüketiciler olarak, Temel tüketim maddelerinde yaşanan ile KDV oranlarının ortadan kaldırılması,

* İletişim sektöründe alınan Deprem vergisi olarak konulan ÖİV (özel iletişim vergisi) ÖTV (özel tüketim vergisi) nin kaldırılması,

* Merkez Bankasının belirlediği kredi kartı akdi/gecikme faiz oranının % oranlarının zaman geçirmeden düşürülmesi yine öncelikli taleplerimiz olacaktır,

*Kredilerden ve kredi kartlarından kaynaklı giderek artan mağduriyetlerin önlenmesini beklerken. Son dönemde yaşanan fiyat artışları nedeniyle, PANDEMİ den (COVİD19) ve yapılan fiyat artışlarından kaynaklı yaşanan sorunların faturasını tüketiciler ödememesi için mücadele etmek,

. * Ülkemizde gerekliliği her gün daha fazla hissedilen “TÜKETİCİ BAKANLIĞI” kurulması hedefi. Önümüzdeki süreçte öncelikli görevlerimiz olacaktır.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) olarak haklı mücadelemizde, gücümüzü her geçen gün daha da artırarak, örgütlülüğümüzü birlikte daha da büyütmek için, ülkemizde bulunan tüm tüketici derneklerini federasyonlarımıza, Tüketici Federasyonlarını ise TÖK e katılmaya davet ediyoruz.


Diğer Haberler
 • Bilinçli Tüketici Eğitimleri
 • Gıda güvenliği ve Bağımsızlığına nasıl bakıyoruz.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU KURULDU
 • TÜBİDER, Kredi Kartı Sözleşmesinin Verilmemesi Nedeniyle Tüketiciler Adına Açtığı DAVALARI KAZANDI.
 • GAZ ALARM CİHAZLARI ÇALIŞMIYOR!...
 • TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN SORUMLULARI OLAN MB, BDDK, BANKALAR, SORUNU GÖZARDI EDİYORLAR
 • AKARYAKITA ZAM TÜKETİCİYİ BIKTIRDI
 • Ortak ATM İşlemlerinden Alınan Ücretlere Karşı Dava Açtık
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GDO lu Tarımın Önü mü Açılıyor!..
 • TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP; “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • BEBEK MAMASINDAKİ GERÇEKLER AÇIKLANMALIDIR.
 • Tarım Bakanlığı Görevini Yapıyor mu!..
 • 'Elektrik Fiyatlarındaki İndirimler faturaya yansımalıdır'
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu, 2011 yılını tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele yılı ilan etti.
 • Tüketici yurttaşları haksız, hukuksuz ve yaşamı tehdit eden uygulamalara karşı satın almama gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • Aidatı Geri Aldığı İçin Kredi Kartı İptal Edilen Tüketicinin Hukuk Mücadelesinde Tazminata Mahkum Edilen Bankanın Temyiz ve Karar Düzeltme Taleplerini Reddederek İÇTİHAD Oluşturan Yargıtay Kart Aidatında Son Noktayı Koydu.
 • Tüketiciler, Ocak 2011 Tarihinden Bu Yana Faturalarına Yansıtılmaya Başlanan Kayıp/Kaçak Tutarlarına İlişkin hak aramalıdırlar.
 • Ekmekte yapılan düzenlemeyi fırıncılar fırsata dönüştürme çabasında
 • İnternetten ürün satan alışveriş sitelerine ve reklamlara dikkat!
 • HAKEM HEYETİ KARARI;ALDIĞIN SAYAÇ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ HAKSIZDIR.TÜKETİCİYE İADE ET!...
 • Ekmeğe, bir kere de yüzde 19, Son bir yılda yüzde 40 ZAM
 • TÜKETİCİNİN SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ KİME EMANET
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Kuruldu
 • Tüketicinin Sağlık ve Güvenliği kime emanet; Maden suyunda Arsenik 10 katı, Demir 4,5 katı
 • TÖK Nişasta bazlı kota artışı kabul edilemez
 • Kredi kartı aidatı öderken DİKKAT!!!
 • BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ ELEKTRİK ve DOĞALGAZ ZAMLARINI GERİ ÇEKİN!!!
 • Nicelik mi? Nitelikli Nicelik mi?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin korunması atmosferinin yaratalım Artık!
 • Zamlar Zulme Dönüştü
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.”
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • AÇIKLANAN ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir GIDA
 • Ramazan Pidesinde Gramaj oyunlarıyla Haksız Kazanç
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı SonuçBildirisi yayınlandı
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
 • 15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ

 • Tüketici Bilinci

  MERKEZ BANKASINDAN Kredi kartında fahiş Gecikme faiz oranı yıllık 30.24.!

  Merkez Bankası tüm uyarılarımıza karşın akdi faiz ile temerrüt faiz oranlarını bankaların istekleri doğrultusunda belirlemeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından, 01/04/2024-30/04/2024 tarihleri arasında da kredi kartlarına uygulanacak olan, akdi faiz oranını yüzde 4,25 temerrüt faiz oranını,yüzde 4,55 olarak belirlemesi ile kredi kartı sorununun artarak devam etmesini sağlamaktadır.
  Bu faiz oranının tüketiciye yalın maliyeti yıllık 51.00, Gecikme (temerrüt) faizi ise yüzde 54,06 bileşik faiz olarak da yüzde neredeyse yüzde 70 oranında yansımaktadır.
  Devamı..  TÜBİDER
  Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
  Rıhtım Cad. Çiçekçiler Çarşısı Girişi Kadıköy - Istanbul
  Tel: (0216) 449 26 26 - 449 29 29
  Internet:www.tubider.com

  Design by Telmar Network