TUBİDER
27 Yaşında
| Evrensel Tüketici Hakları | Bilinçli Tüketici Eğitim Programı | Künye | Faydalı Linkler | Üyelik Formu | Dergi Talep Formu | Bize Ulaşın | Tüketici Koruma |

14.06.2024
Ana Sayfa
Tüketici Koruma
Güvenli Gıda
Köşe Yazıları
GDO
SÜT ve ÜRÜNLERİ
TÜBİDER Başkanı
10 Yararlı Besin
Tüketici HaklarıTüketici Koruma

Tüketicinin Sağlık ve Güvenliği kime emanet; Maden suyunda Arsenik 10 katı, Demir 4,5 katı

İçerdiği mineral maddelerle besleyici bir niteliğe sahip olan doğal mineralli su ya da yaygın bilinen ismi ile maden suyu olarak da adlandırılan doğal mineralli suların arsenik, nitrit, kurşun, Civa gibi toksik etkili kimyasal maddeleri içermemeleri gerekir.
Kaynağın bulunduğu Bolu Akkaya'daki tesiste yıllardır üretim yapan bir firmanın doğal mineralli maden suyunun üretim kaynağından alınan iki ayrı numunenin “Tarım Orman Bakanlığı” Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarında yaptırılan 05.02.2021 tarihli muayene ve Analiz raporlarının tarafımıza iletilmesiyle tüketicilerin sağlık ve güvenliği açısından var olan tehlikenin boyutu ortaya çıkmıştır.
Laboratuvar incelemelerinde, yapılması istenen Civa (Hg), Arsenik (As), Demir (Fe) ve Kurşun (Pb) analizlerin sonucunda, Civa (Hg) ve Kurşun (Pb) analizleri uygun değerlerde çıkarken, tespit limiti (LOD) ve ölçüm limiti (LOQ) Bakanlığın belirlediği Arsenikte olması gereken tavan değerin 0,0007 mg/L limit olduğu görülmüştür. Oysa, 1. analiz raporunda söz numunedeki Arsenik miktarının 0,072 mg/L olduğu , Demir de (Fe) ise tavan değerin 0,017 mg/L olması gerekirken, 0,81 mg/L oranı tespit edilmiştir. 2. Analiz raporunda ise Arsenik (As) 0,065 mg/L, Demir (Fe) ise 0,79 mg/L olarak tespit edilmiştir.
Bu durumda, olması gereken azami değerlere göre Arsenik de (As) 9 - 10 kat, Demir de (Fe) ise 4 - 4,5 kat yüksek değerler tespit edilmiştir.
Bu kimyasalların insan vücudunda yaratacağı Toksik etkileri düşünmek bile istemiyoruz. Doğal Mineralli suların denetiminin Sağlık Bakanlığı, Meyve aromalı Doğal Mineralli suların denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapıldığını biliyoruz.
Şimdi soruyoruz;
a) Tüketicilerin sağlık ve güvenliğini tehdit eden bu durum karşısında ilgili bakanlıklar bu güne kadar yetkileri kapsamında hangi sürdürülebilir denetimleri gerçekleştirmiştir/gerçekleştirmektedirler. b) Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarında gerçekleştirilen belirttiğimiz söz konusu analizlerle ilgili sürece resen müdahale yetkileri varken harekete geçmek için neden hala beklemektedirler. c) Söz konusu firma Bolu Akkaya'da bulunan tesiste doğal mineralli su üretiminin bir bölümünü 15-20 gün önce neden Bursa ya nakledilmiştir. Analiz sonuçlarında ki tehlikemi bu sonucu doğurmuştur. d) Firmanın Bolu Akkaya'da üretimi devam eden Meyve aromalı Doğal Mineralli suyun kaynağı ile tüketicileri zehirlemeye daha ne kadar zaman devam edecektir.
*Tüketici yurttaşları, “sağlık ve güvenlik” konusunda oluşan tehditlere karşı daha dikkatli olmaya çağırıyoruz. Özellikle de seçme haklarını doğru kullanmaya ve gerektiğinde satın almamaya davet ediyoruz. *Ülkemizde su gibi temel ihtiyaç maddelerini üreten piyasaya sürenlerin yarattığı olumsuzluklarla ilgili düzenleme, denetleme yapma görevleri olan kamu otoritesini, mevzuata uygun davranarak toplum sağlığı adına gereğinin yapılmasını ve tüketiciye saygı duyulmasını istiyoruz. *Tüketici yaşamına yönelik risk oluşturan olumsuz durum karşısında, toplum sağlığını tehdit edenlere yönelik denetimler ve yaptırımlar etkin kılınmalı ve zaman geçirmeden etkili denetimlerin ve hukuki sürecin işletilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayacak önlemler alınmalıdır.
*Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığını tesislerin kaynağını inceleme ve tüketicinin sağlığının korunması konusunda görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

Diğer Haberler
 • Bilinçli Tüketici Eğitimleri
 • Gıda güvenliği ve Bağımsızlığına nasıl bakıyoruz.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU KURULDU
 • TÜBİDER, Kredi Kartı Sözleşmesinin Verilmemesi Nedeniyle Tüketiciler Adına Açtığı DAVALARI KAZANDI.
 • GAZ ALARM CİHAZLARI ÇALIŞMIYOR!...
 • TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN SORUMLULARI OLAN MB, BDDK, BANKALAR, SORUNU GÖZARDI EDİYORLAR
 • AKARYAKITA ZAM TÜKETİCİYİ BIKTIRDI
 • Ortak ATM İşlemlerinden Alınan Ücretlere Karşı Dava Açtık
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GDO lu Tarımın Önü mü Açılıyor!..
 • TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP; “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • BEBEK MAMASINDAKİ GERÇEKLER AÇIKLANMALIDIR.
 • Tarım Bakanlığı Görevini Yapıyor mu!..
 • 'Elektrik Fiyatlarındaki İndirimler faturaya yansımalıdır'
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu, 2011 yılını tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele yılı ilan etti.
 • Tüketici yurttaşları haksız, hukuksuz ve yaşamı tehdit eden uygulamalara karşı satın almama gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • Aidatı Geri Aldığı İçin Kredi Kartı İptal Edilen Tüketicinin Hukuk Mücadelesinde Tazminata Mahkum Edilen Bankanın Temyiz ve Karar Düzeltme Taleplerini Reddederek İÇTİHAD Oluşturan Yargıtay Kart Aidatında Son Noktayı Koydu.
 • Tüketiciler, Ocak 2011 Tarihinden Bu Yana Faturalarına Yansıtılmaya Başlanan Kayıp/Kaçak Tutarlarına İlişkin hak aramalıdırlar.
 • Ekmekte yapılan düzenlemeyi fırıncılar fırsata dönüştürme çabasında
 • İnternetten ürün satan alışveriş sitelerine ve reklamlara dikkat!
 • HAKEM HEYETİ KARARI;ALDIĞIN SAYAÇ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ HAKSIZDIR.TÜKETİCİYE İADE ET!...
 • Ekmeğe, bir kere de yüzde 19, Son bir yılda yüzde 40 ZAM
 • TÜKETİCİNİN SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ KİME EMANET
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Kuruldu
 • Tüketicinin Sağlık ve Güvenliği kime emanet; Maden suyunda Arsenik 10 katı, Demir 4,5 katı
 • TÖK Nişasta bazlı kota artışı kabul edilemez
 • Kredi kartı aidatı öderken DİKKAT!!!
 • BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ ELEKTRİK ve DOĞALGAZ ZAMLARINI GERİ ÇEKİN!!!
 • Nicelik mi? Nitelikli Nicelik mi?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin korunması atmosferinin yaratalım Artık!
 • Zamlar Zulme Dönüştü
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.”
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • AÇIKLANAN ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir GIDA
 • Ramazan Pidesinde Gramaj oyunlarıyla Haksız Kazanç
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı SonuçBildirisi yayınlandı
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
 • 15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ

 • Tüketici Bilinci

  MERKEZ BANKASINDAN Kredi kartında fahiş Gecikme faiz oranı yıllık 30.24.!

  Merkez Bankası tüm uyarılarımıza karşın akdi faiz ile temerrüt faiz oranlarını bankaların istekleri doğrultusunda belirlemeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından, 01/04/2024-30/04/2024 tarihleri arasında da kredi kartlarına uygulanacak olan, akdi faiz oranını yüzde 4,25 temerrüt faiz oranını,yüzde 4,55 olarak belirlemesi ile kredi kartı sorununun artarak devam etmesini sağlamaktadır.
  Bu faiz oranının tüketiciye yalın maliyeti yıllık 51.00, Gecikme (temerrüt) faizi ise yüzde 54,06 bileşik faiz olarak da yüzde neredeyse yüzde 70 oranında yansımaktadır.
  Devamı..  TÜBİDER
  Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
  Rıhtım Cad. Çiçekçiler Çarşısı Girişi Kadıköy - Istanbul
  Tel: (0216) 449 26 26 - 449 29 29
  Internet:www.tubider.com

  Design by Telmar Network